RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


DPH: zvláštní režimy pro použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Archiv

Cílem této směrnice je doplnit společný systém DPH vytvořením daňového režimu Společenství vztahujícího se na použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti.

AKT

Směrnice Rady 94/5/ES ze dne 14. února 1994, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS – Zvláštní úprava vztahující se na použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti (Úř. věst. L 60 ze dne 3.3.1994)

PŘEHLED

Pro použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti směrnice stanoví:

 • zvláštní úpravu pro obchodníky povinné k dani;
 • zvláštní úpravu pro prodej veřejnou dražbou;
 • určité přechodné úpravy.

Zvláštní úprava pro obchodníky povinné k dani:

 • směrnice se vztahuje na to, když obchodník povinný k dani dodává zboží, které mu bylo dodáno v rámci Společenství osobou nepovinnou k dani, jinou osobou povinnou k dani, která není oprávněná k odpočtu daně, nebo obchodníkem povinným k dani;
 • základem daně při dodáních zboží je ziskové rozpětí dosažené obchodníkem povinným k dani, bez daně z přidané hodnoty vztahující se k tomuto ziskovému rozpětí. Toto ziskové rozpětí je rovno rozdílu mezi prodejní cenou účtovanou obchodníkem povinným k dani za zboží a kupní cenou.

Zvláštní úprava pro prodej veřejnou dražbou:

 • členské státy mohou určit základ daně pro dodání zboží podléhajícího podle určitých podmínek této směrnici pořadatelem prodeje veřejnou dražbou na účet osoby nepovinné k dani, jiné osoby povinné k dani nebo obchodníka povinného k dani;
 • základ daně pro dodání zboží je celková částka, kterou účtuje kupujícímu pořadatel prodeje veřejnou dražbou, avšak bez:
  1. čisté částky, kterou zaplatil nebo má zaplatit pořadatel prodeje veřejnou dražbou svému příkazci; a
  2. daně, kterou je povinen zaplatit pořadatel prodeje veřejnou dražbou v souvislosti s jeho dodáním.

Členské státy mohou se souhlasem Rady zavést zvláštní opatření za účelem boje proti daňovým únikům.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 94/5/ES

23. 3. 1994

1. 1. 1995

Úř. věst. L 60 

ze dne 3. 3 .1994

Poslední aktualizace: 17.01.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky