RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Harmonisering av omsättningsskatter

Arkiv

1) SYFTE

Att gradvis införa ett gemensamt system för mervärdesskatt.

2) GEMENSKAPSÅTGÄRD

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter.

Ändrat genom följande direktiv:

Rådets direktiv 69/463/EEG av den 9 december 1969
Rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977

3) INNEHÅLL

I följande text redovisas en sammanfattning av de befintliga direktiven om att införa ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Varje medlemsstat ska senast den 1 januari 1972 ersätta sitt system för omsättningsskatter med det gemensamma systemet för mervärdesskatt, men utan att samtidigt harmonisera skattesatser eller undantag.

Det gemensamma systemet grundar sig på neutralitet: inom varje medlemsstat ska alla liknande varor och tjänster beskattas likadant oavsett produktions- och distributionskedjans längd.

Strukturen och tillämpningsföreskrifterna för det gemensamma momssystemet kommer att fastställas i ett andra direktiv.

Rådets ska i en andra fas och på förslag av kommissionen som lagts fram före den 1 januari 1969 fastställa regler om att slopa skattekontrollen vid EU:s inre gränser.

4) SISTA DAG FÖR GENOMFÖRANDET I MEDLEMSSTATERNA

5) DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE (om inte samma som punkt 4)

6) HÄNVISNINGAR

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 71, 14.4.1967
Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 320, 20.12.1969
Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 145, 23.5.1977

7) YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

8) KOMMISSIONENS ÅTGÄRDER FÖR TILLÄMPNINGEN

 
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början