RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Harmonisatie van de omzetbelasting

Archief

1) DOELSTELLING

Fasegewijze invoering van een gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

2) COMMUNAUTAIRE MAATREGEL

Eerste Richtlijn 67/227/EEG van de Raad van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting.

Gewijzigd bij de volgende maatregelen:

Richtlijn 69/463/EEG van de Raad van 9 december 1969;
Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977.

3) INHOUD

De hierna volgende tekst geeft een samenvatting van een consolidatie van de richtlijnen met betrekking tot de invoering van een gemeenschappelijk BTW-stelsel.

Iedere Lid-Staat vervangt uiterlijk op 1 januari 1972 zijn stelsel van omzetbelasting door het gemeenschappelijk BTW-stelsel zonder een daarmee gelijkoplopende harmonisatie van tarieven en vrijstellingen.

Het beginsel van dit gemeenschappelijk stelsel is de neutraliteit: binnen elke Lid-Staat worden gelijksoortige goederen en diensten op gelijke wijze belast, ongeacht de lengte van het produktie- en distributiecircuit.

De structuur en wijzen van toepassing van het gemeenschappelijk BTW-stelsel zullen in een tweede richtlijn worden vastgesteld.

De Raad moet in een tweede etappe en op voorstel van de Commissie vóór 1 januari 1969, de maatregelen met betrekking tot de opheffing van de fiscale controles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap vaststellen.

4) EINDDATUM VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE WETGEVING IN DE LID-STATEN

5) DATUM VAN INWERKINGTREDING (indien verschillend van 4)

6) REFERENTIES

Publikatieblad L 71, 14.04.1967
Publikatieblad L 320, 20.12.1969
Publikatieblad L 145, 23.05.1977

7) VERDERE WERKZAAMHEDEN

8) UITVOERINGSMAATREGELEN VAN DE COMMISSIE

 
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven