RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Liikevaihtoverojen yhtenäistäminen

Arkisto

1) TAVOITE

Tavoitteena on luoda vähitellen yhteinen arvonlisäverojärjestelmä.

2) YHTEISÖN TOIMENPITEET

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta.

Muutettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston direktiivi 69/463/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969
neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977.

3) SISÄLTÖ

Seuraavassa tekstissä tehdään yhteenveto yhteisen arvonlisäverojärjestelmän perustamiseen liittyvien direktiivien konsolidoinnista.

Kukin jäsenvaltio korvaa viimeistään 1. tammikuuta 1972 mennessä liikevaihtoverojärjestelmänsä yhteisellä arvonlisäverojärjestelmällä, joka ei edellytä verojen ja vapautusten samanaikaista yhdenmukaistamista.

Tämän yhteisen järjestelmän periaatteena on tasapuolisuus: jokaisessa jäsenvaltiossa samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin sovelletaan samanlaista verotusta tuotanto- ja jakeluketjun pituudesta riippumatta.

Yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä annetaan toinen direktiivi.

Toisen vaiheen aikana ja komission ennen 1. tammikuuta 1969 tekemästä ehdotuksesta neuvoston on määrättävä toimista, jotka koskevat tarkastuksista luopumista yhteisön sisäisillä tullirajoilla.

4) MÄÄRÄAIKA SÄÄDÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOLLE JÄSENVALTIOSSA

5) VOIMAANTULOPÄIVÄ (jos poikkeaa edellisen kohdan päivämäärästä)

6) VIITTEET

EYVL L 71, 14.4.1967
EYVL L 320, 20.12.1969
EYVL L 145, 23.5.1977

7) JATKOTOIMET

8) KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun