RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Harmonisering af omsætningsafgifter

Arkiv

1) MÅL

Gradvist at indføre et fælles merværdiafgiftssystem.

2) FÆLLESSKABSFORANSTALTNING

Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter.

Ændret ved følgende foranstaltninger:

Rådets direktiv 69/463/EØF af 9. december 1969
Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977.

3) INDHOLD

Den følgende tekst resumerer en konsolidering af direktiverne om indførelse af et fælles merværdiafgiftssystem.

Hver medlemsstat skal senest den 1. januar 1972 erstatte deres omsætningsafgiftssystem med det fælles merværdiafgiftssystem, men dog uden samtidig at harmonisere afgiftssatserne og afgiftsfritagelserne.

Dette fælles system hviler på princippet om neutralitet: Inden for hver enkelt medlemsstat skal ensartede varer og tjenesteydelser beskattes ens, uanset antallet af omsætninger i produktions- og distributionsleddet.

Strukturen i det fælles momssystem og de nærmere anvendelsesbestemmelser fastsættes i et direktiv nummer to.

Rådet skal i løbet af anden etape og på forslag af Kommissionen, der skal fremsættes inden 1. januar 1969, fastsætte foranstaltninger med henblik på afskaffelse af skattemæssig kontrol ved grænserne inden for Fællesskabet.

4) FRIST FOR MEDLEMSSTATERNES GENNEMFØRELSE AF BESTEMMELSERNE

5) IKRAFTTRÆDELSESDATO (hvis forskellig fra 4)

6) REFERENCER

EFT L 71 af 14.04.1967
EFT L 320 af 20.12.1969
EFT L 145 af 23.05.1977

7) VIDEREFØRELSE AF ARBEJDET

8) KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER

 
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top