RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skatter

Skatter

Skattepolitiken i EU består av två delar: direkta skatter, som medlemsstaterna helt och hållet själva svarar för, och indirekta skatter, som är knutna till den fria rörligheten av varor och tjänster. På det direkta skatteområdet har medlemsstaterna vidtagit åtgärder för att förhindra skattesmitning och dubbelbeskattning. Genom skattepolitiken ser man till att konkurrensen mellan medlemsstaterna på den inre marknaden inte snedvrids av skillnader i indirekta skattesatser och skattesystem. Man har också genomfört åtgärder för att förebygga skadliga effekter av skattekonkurrens som kan uppstå när företag flyttar pengar mellan EU:s medlemsstater.

Se även

  • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Skatter.
  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullunionen (DE) (EN) (FR).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början