RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podatki

Podatki

Polityka podatkowa w Unii Europejskiej (UE) obejmuje dwa elementy: opodatkowanie bezpośrednie, które pozostaje w wyłącznej gestii państw członkowskich, oraz opodatkowanie pośrednie, dotyczące swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług. W odniesieniu do opodatkowania bezpośredniego państwa członkowskie podjęły środki zapobiegające unikaniu opodatkowania oraz podwójnemu opodatkowaniu. Polityka podatkowa zapewnia, aby konkurencja między państwami członkowskimi nie była zniekształcona różnicami w zakresie stawek i systemów podatków pośrednich. Przyjęte zostały również środki zapobiegające szkodliwym skutkom konkurencji podatkowej, w przypadku gdy przedsiębiorstwa przesyłają pieniądze między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zobacz także

  • Informacje ogólne na temat Unii Europejskiej: Podatki
  • Więcej informacji: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Podatków i Unii Celnej (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony