RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fiscaliteit

Fiscaliteit

Het belastingbeleid in de Europese Unie (EU) omvat twee pijlers, namelijk de directe belastingen, die onder de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten vallen, en de indirecte belastingen, die gevolgen hebben voor het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten. Op het gebied van de directe belastingen hebben de lidstaten maatregelen genomen om belastingfraude en dubbele belastingheffing te voorkomen. Op het gebied van de indirecte belastingen zorgt het belastingbeleid ervoor dat de concurrentie tussen de lidstaten op de interne markt niet wordt verstoord door uiteenlopende tarieven en belastingsystemen. Er zijn ook maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van belastingconcurrentie te voorkomen in het geval van ondernemingen die actief zijn in verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Zie ook

  • Overzicht van de activiteiten van de Europese Unie: Fiscaliteit.
  • Aanvullende informatie op de website van Directoraat Generaal Fiscaliteit en douane-unie (DE)(EN)(FR) van de Europese Commissie.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven