RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beskatning

Beskatning

Skattepolitikken i Den Europæiske Union (EU) kan opdeles i to dele: den direkte beskatning, som henhører under medlemsstaternes enekompetence, og den indirekte beskatning, som vedrører varernes frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser. Med hensyn til den direkte beskatning har medlemsstaterne truffet en række foranstaltninger, der sigter på at undgå skatteunddragelse og dobbeltbeskatning. For så vidt angår den indirekte beskatning, drejer det sig om at forhindre, at konkurrencen mellem medlemsstaterne på det indre marked fordrejes som følge af forskelle i skattesatser og afgiftsordninger. Der er også truffet foranstaltninger for at modvirke negative virkninger af skattekonkurrence i de situationer, hvor virksomheder foretager overførsler mellem EU-lande.

Se endvidere

  • Oversigt over Den Europæiske Unions aktiviteter: Beskatning.
  • For yderligere informationer, se netstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion (DE) (EN) (FR).
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top