RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Данъчно облагане

Данъчно облагане

Данъчната политика в Европейския съюз (ЕС) се състои от два компонента: пряко данъчно облагане, което остава единствена отговорност на държавите-членки, и индиректно данъчно облагане, което засяга свободното движение на стоки и свободата за предоставяне на услуги. По отношение на прякото данъчно облагане държавите-членки са предприели мерки за предотвратяване неплащането на данъци и двойното данъчно облагане. Данъчната политика гарантира, че конкуренцията между държавите-членки на вътрешния пазар не е нарушена от различията в ставките и системите за косвено данъчно облагане. Приети са и мерки за предотвратяване на неблагоприятните въздействия на данъчната конкуренция, ако фирмите прехвърлят парични суми между държавите-членки на Европейския съюз.

Вижте още

  • Обзорни доклади на Европейския съюз: Данъчно облагане
  • Допълнителна информация: Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” (DE) (EN) (FR) на Европейската комисия
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата