RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A dohánygyártmányok jövedéki adója

Az irányelv megkülönbözteti a különböző típusú dohánygyártmányokat és harmonizálni kívánja az Európai Unión (EU) belül e termékekre alkalmazott jövedéki adók szerkezetét és kulcsát.

JOGI AKTUS

A Tanács 2011/64/EU irányelve (2011. június 21.) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv megállapítja az Európai Unió (EU) országai által a dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adó szerkezete és adókulcsa összehangolásának általános elveit.

Ezen irányelv alkalmazásában a „dohánygyártmány” az alábbiakat foglalja magában:

  • cigaretták;
  • szivarok és szivarkák;
  • fogyasztási dohány, beleértve a cigaretták sodrására szánt finomra vágott dohányt és az egyéb fogyasztási dohányt is.

Cigarettákra vonatkozó szabályok

Az Unióban gyártott cigarettákra és a harmadik országokból behozott cigarettákra a vámokat is tartalmazó legmagasabb kiskereskedelmi ár alapján számított ad valorem jövedéki adót és a termék egységére meghatározott tételes jövedéki adót kell kivetni. Mindazonáltal a tagállamok kizárhatják a vámokat a cigaretták ad valorem jövedéki adójának számítási alapjából.

Az ad valorem jövedéki adó mértékének és a tételes jövedéki adó összegének minden cigaretta esetén egyformának kell lennie.

A jövedéki adó tételes összetevőjének a cigarettákra vonatkozó teljes adóteher összegén belüli százalékarányát a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár alapján kell kiszámítani. A súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárat a forgalomba hozott cigaretták összértéke alapján kell kiszámítani, az összes adót tartalmazó kiskereskedelmi értékesítési ár és a szabad forgalomba bocsátott cigaretták teljes mennyiségének hányadosaként. Ezt az átlagárat minden évben legkésőbb március 1-jéig kell meghatározni, a megelőző naptári év valamennyi forgalomba hozatalra vonatkozó adatai alapján.

A kivetett jövedéki adó tételes összetevője nem lehet a teljes adóteher 5%-ánál alacsonyabb és 76,5%-ánál magasabb. A teljes adóteher a tételes jövedéki adó és a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárra kivetett ad valorem jövedéki adó és hozzáadottérték-adó (héa). 2014. január 1-jétől a tételes összetevő nem lehet a teljes adóteher a 7,5%-ánál alacsonyabb és 76,5%-ánál magasabb. Amennyiben egy tagállamban a cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának változása miatt a jövedéki adónak a teljes adóteher százalékában kifejezett tételes összetevője a teljes adóteher 5 vagy 7,5%-a (amelyik alkalmazandó) alá csökken vagy 76,5%-a fölé emelkedik, az érintett tagállam a változás bekövetkeztének évét követő második év január 1-jéig tartózkodhat a tételes jövedéki adó összegének kiigazításától.

Az uniós tagállamok jogosultak egy minimális jövedéki adót kivetni a cigarettákra.

Az Uniós tagállamok kötelesek kivetni legalább a minimális fogyasztási adót a cigarettákra. Az így kivetett adó tartalmaz egy különleges jövedéki adót a termék minden egységére, egy olyan ad valorem jövedéki adót, amelyet a maximális kiskereskedelmi ár alapján számítottak, valamint a kiskereskedelmi árral arányos héát.

A cigarettára kivetett teljes jövedéki adó a különleges jövedéki adó, valamint a héát nem tartalmazó ad valorem jövedéki adó, és amely a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább 57%-a. Ez a jövedéki adó a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagártól függetlenül 1000 darab cigarettára vonatkozóan legalább 64 EUR kell, hogy legyen. Azon tagállamoknak, amelyek legalább 101 EUR értékben állapítják meg az 1000 darab cigarettára kivetett jövedéki adó mértékét, nem szükséges alkalmazniuk az előírt 57%-os követelményt.

Amennyiben egy tagállam felemeli a cigarettákra kivetett héakulcsát, a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár százalékában kifejezett teljes jövedéki adót akkora összeggel csökkentheti, amely megegyezik a – szintén a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár százalékában kifejezett – héa növekményével.

A cigarettán kívüli dohánygyártmányokra vonatkozó szabályok

A tagállamok kötelesek jövedéki adót kivetni a cigarettán kívüli dohánygyártmányokra is. Ez a jövedéki adó lehet:

  • egy, valamennyi termék legmagasabb kiskereskedelmi ára alapján kiszámított értékarányos ad valorem adó;
  • egy tételes adó, amelyet kilogrammonkénti, illetve ezer darabra megállapított összeggel határoznak meg;
  • a kettő kombinációja, amely kombinálja az ad valorem összetevőt és a tételes összetevőt.

A teljes jövedéki adónak legalább a következő mértékeknek vagy minimumösszegeknek kell megfelelnie:

  • szivarok és szivarkák: a valamennyi adót magában foglaló kiskereskedelmi eladási ár 5%-a vagy 1000 darabonként vagy kilogrammonként 12 EUR;
  • cigarettasodrásra szánt, finomra vágott fogyasztási dohány esetében: a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár 40%-a vagy kilogrammonként 40 EUR;
  • egyéb fogyasztási dohány esetében: a valamennyi adót magában foglaló kiskereskedelmi eladási ár 20%-a vagy kilogrammonként 22 EUR.

Legmagasabb kiskereskedelmi ár

A gyártók, azok Unión belüli képviselői vagy megbízottjai, valamint a harmadik országokból dohányt importálók szabadon határozhatják meg a legmagasabb kiskereskedelmi árat minden termék esetében és minden tagállam számára, ahol a kérdéses terméket szabad forgalomba bocsátják. Ez azonban nem akadályozhatja az árszínvonalak ellenőrzésére vonatkozó nemzeti jogalkotási rendszerek végrehajtását, vagy a meghatározott árak betartását, feltéve, hogy azok összeegyeztethetők az Unió jogalkotásával.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a 95/59/EK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2011/64/EU tanácsi irányelv

1.1.2011

HL L 176., 5.7.2011

Utolsó frissítés: 10.10.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére