RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Adómentességet biztosító kedvezmények: személyes vagyontárgyak végleges behozatala

Ez az irányelv adómentességeket vezet be magánszemélyek személyes vagyontárgyainak egyik uniós országból a másik uniós országba való behozatalára vonatkozó adóakadályok felszámolása érdekében.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/55/EK irányelve (2009. május 25.) a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv mentesíti a magánszemélyek által valamely más tagállamból véglegesen behozott személyes vagyontárgyat az ilyen vagyontárgyra általánosságban alkalmazott fogyasztási adók alól. Személyes vagyontárgy az érintett személyek személyes használatát vagy háztartásuk szükségleteit szolgáló vagyontárgy. Az ilyen vagyontárgy nem lehet kereskedelmi jellegű, és azt nem szánhatják gazdasági tevékenységre sem. Az érintett személy számára a szakmájának vagy foglalkozásának végzéséhez szükséges szerszámokat ugyanakkor személyes vagyontárgyként kell kezelni.

A hátaslovak, motorhajtású közúti gépjárművek (beleértve azok pótkocsiját), lakókocsik, lakóautók, szabadidős célú vízijárművek és sportcélú légijárművek behozatalára vonatkozó mentességet csak akkor adják meg, ha a magánszemély szokásos tartózkodási helyét a rendeltetési tagállamba helyezi át. Ezen irányelv alkalmazásában a szokásos tartózkodási hely az a hely, ahol a személy általában él, azaz minden naptári évben legalább 185 napot tartózkodik személyes és foglalkozási kötődések vagy – foglalkozási kötődéssel nem rendelkező személy esetében – olyan személyes kötődések miatt, amelyek szoros kapcsolódást mutatnak a személy és a között a hely között, ahol él.

A behozott motorhajtású járműveket (beleértve azok pótkocsiját), lakókocsikat, lakóautókat, szabadidős célú vízi járműveket és sportcélú légi járműveket az azok adómentes behozatalát követő 12 hónapos időszak során nem lehet értékesíteni, bérbe vagy kölcsönbe adni, kivéve a rendeltetési tagállam illetékes hatóságainak megelégedésére kellően indokolt körülmények esetén.

A vagyontárgyak behozatala egy vagy több alkalommal történhet, az alábbi indokok bármelyike alapján:

  • a szokásos tartózkodási hely áthelyezésével összefüggésben: valamennyi vagyontárgyat a szokásos tartózkodási hely áthelyezésétől számított legkésőbb 12 hónapon belül kell behozni;
  • a másodlagos lakóhely berendezésével vagy elhagyásával összefüggésben: a behozott tulajdon megfelel a másodlagos lakóhely szokásos bútorzatának és az érintett személynek a másodlagos lakóhely tulajdonosának, vagy olyan bérlőjének kell lenni, aki azt legalább 12 hónapos időszakra bérli;
  • házasságkötés esetén: a vagyontárgyat a házasságkötés tervezett napját 2 hónappal megelőzően kezdődő és a házasságkötés tényleges napja után 4 hónappal végződő időszakban kell behozni, és a házasságkötés megtörténtét igazolni kell;
  • öröklés révén megszerzett vagyontárgyak esetén: a vagyontárgyat legfeljebb két éven belül behozzák attól a naptól számítva, amelyen az érintett személynek a birtokába jutott és bizonyítani kell azt, hogy a vagyontárgyat öröklés útján szerezték meg.

Bizonyos áruk kivételével az adómentességek megadására vonatkozóan az EU tagállamai az ezen irányelvben megállapítottaknál liberálisabb feltételeket tarthatnak fenn vagy vezethetnek be.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2009/55/EK tanácsi irányelv

30.6.2009

HL L 145., 10.6.2009

Utolsó frissítés: 17.08.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére