RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Proceduri generale privind deţinerea şi deplasarea produselor supuse accizelor

Această directivă stabileşte proceduri comune cu privire la produsele supuse accizelor, pentru a garanta libera circulaţie a acestora şi, astfel, buna funcţionare a pieţei interne a Uniunii Europene (UE).

ACT

Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte procedurile generale cu privire la accizele care afectează consumul de:

Aceste produse sunt supuse accizelor la momentul:

 • producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la momentul extracţiei acestora, pe teritoriul Uniunii Europene (UE);
 • importului acestora pe teritoriul UE.

Cu condiţia ca acestea să nu conducă la formalităţi legate de trecerea frontierelor în cadrul UE, ţările UE pot percepe taxe şi asupra:

 • altor produse decât produsele accizabile;
 • prestărilor de servicii, inclusiv cele legate de produsele accizabile, care nu pot fi caracterizate ca impozite pe cifra de afaceri.

Această directivă se aplică pe teritoriul UE, cu excepţia anumitor teritorii, precum:

 • Insulele Canare;
 • departamentele franceze de peste mări;
 • Insulele Åland;
 • Insulele Anglo-Normande.

Exigibilitate, restituire, scutire de accize

Accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum în ţara UE în cauză. Persoana plătitoare de accize este, în general, antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat.

Ţările UE pot remite sau restitui accizele la anumite produse accizabile care au fost eliberate pentru consum. Ţările UE sunt libere să prevadă condiţiile relevante, câtă vreme rezultatul nu creează o nouă clasă de scutiri (a se vedea alineatul următor).

Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor dacă sunt destinate utilizării:

 • în contextul relaţiilor diplomatice sau consulare;
 • de către organizaţii internaţionale;
 • de către forţele armate ale unui stat;
 • de către forţele armate britanice staţionate în Cipru;
 • în cadrul unui acord încheiat cu ţări terţe sau cu organizaţii internaţionale.

De asemenea, ţările UE pot scuti de la plata accizelor produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free *, transportate în bagajul personal al călătorilor care se deplasează pe cale aeriană sau maritimă către o ţară terţă.

Producere, transformare şi deţinere

Fiecare ţară a UE îşi stabileşte propriile norme privind producerea, transformarea şi deţinerea de produse accizabile. Aceste operaţii, atunci când accizele nu au fost plătite, trebuie să aibă loc într-un antrepozit fiscal *.

Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize pe teritoriul UE, de la un antrepozit fiscal sau de la un loc de import la un alt antrepozit fiscal, un destinatar autorizat *, un loc de export din UE sau un beneficiar al scutirii menţionate mai sus (relaţii diplomatice sau consulare, organizaţii internaţionale, forţe armate etc.). Deplasarea bunurilor accizabile se face, în principiu, pe baza unui document administrativ electronic.

Autorităţile competente din ţara UE de expediţie pot solicita din partea antrepozitarului autorizat sau a destinatarului înregistrat * o garanţie care să acopere riscurile inerente deplasării în regim suspensiv de accize. În principiu, garanţia poate fi oferită de către un terţ.

Deplasarea şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum

Accizele sunt exigibile numai în ţara UE în care se achiziţionează produsele de către o persoană privată pentru uz propriu şi transportate de către aceasta dintr-o ţară UE în alta. Pentru a stabili dacă bunurile accizabile sunt destinate uzului propriu al unei persoane private, ţările UE iau în considerare:

 • statutul comercial al persoanei care deţine produsele;
 • locul în care se află produsele;
 • orice document referitor la produse;
 • natura produselor;
 • cantitatea de produse.

În cazul în care produsele accizabile destinate consumului într-o ţară a UE sunt deţinute în scopuri comerciale într-o altă ţară a UE, produsele sunt supuse accizelor în această altă ţară a UE. Accizele plătite în prima ţară din UE se pot restitui.

În cazul vânzării la distanţă dintr-o ţară a UE în alta, vânzătorul şi intermediarul acestuia trebuie să plătească accize în ţara UE de destinaţie.

Ţările UE pot dispune ca produsele accizabile să poarte marcaje fiscale sau marcaje naţionale de identificare.

Directiva 2008/118/CE abrogă Directiva 92/12/CE din 1 aprilie 2010.

Termeni-cheie ai actului
 • Magazin duty-free: orice unitate situată într-un aeroport sau port care este autorizată să vândă produse fără taxe călătorilor care părăsesc teritoriul UE.
 • Antrepozit fiscal: un loc în care produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale, sub rezerva anumitor condiţii stabilite de autorităţile competente din ţara UE în care se află antrepozitul fiscal.
 • Destinatar înregistrat: o persoană fizică sau juridică autorizată de autorităţile competente ale ţării UE de destinaţie, în cadrul activităţii sale şi în condiţiile stabilite de autorităţile în cauză, să primească produse accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize dintr-o altă ţară a UE.
 • Expeditor înregistrat: o persoană fizică sau juridică autorizată de autorităţile competente ale ţării UE în care are loc importul, în cadrul activităţii sale şi în condiţiile stabilite de autorităţile în cauză, exclusiv să expedieze produsele accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize în urma punerii în liberă circulaţie a acestora.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2008/118/CE

 15.1.2009

1.4.2010 

JO L 9 din 14.1.2009 

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2010/12/UE

27.2.2010

1.1.2011

JO L 50 din 27.2.2010

Ultima actualizare: 12.07.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii