RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jövedékiadó-köteles termékek birtoklására és szállítására vonatkozó általános rendelkezések

Ez az irányelv a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó közös szabályozást hoz létre annak érdekében, hogy garantálja azok szabad forgalmát, illetve ezáltal az Európai Unió (EU) belső piacának megfelelő működését.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a jövedéki adóra vonatkozóan általános rendelkezéseket állapít meg az alábbiak fogyasztását érintően:

Ezekre a termékekre jövedékiadó-kötelezettség keletkezik:

 • az Európai Unión (EU-n) belüli előállításukkor, adott esetben ideértve a kitermelésüket is;
 • az EU területére történő behozatalukkor.

Feltéve, hogy ezek nem járnak alakiságokkal az EU-n belüli határátlépéskor, az EU-tagállamok az alábbiakra is kivethetnek adót:

 • jövedéki terméknek nem minősülő termékekre;
 • szolgáltatásnyújtásra, ideértve a jövedéki termékekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtását is, amelyek forgalmi adóként nem határozhatók meg.

Ez az irányelv az EU egész területére alkalmazandó bizonyos területeket kivéve, mint például:

 • a Kanári-szigetek;
 • Franciaország tengerentúli megyéi;
 • az Åland-szigetek;
 • a Csatorna-szigetek.

A jövedékiadó-kötelezettség keletkezése, adó-visszatérítés, adómentesség

A jövedékiadó-kötelezettség az érintett EU-tagállamban történő szabad forgalomba bocsátás időpontjában keletkezik. A jövedékiadó-fizetési kötelezettség rendszerint az adóraktár engedélyesét vagy a bejegyzett címzettet terheli.

Az EU-tagállamok elengedhetik vagy visszatéríthetik a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek esetében a jövedéki adót. Az EU-tagállamok szabadon meghatározhatják az erre vonatkozó feltételeket, feltéve, hogy ennek eredménye nem hoz létre új adómentességet élvező osztályt (lásd a következő bekezdést).

A jövedéki termékek mentesülnek a jövedéki adó megfizetése alól, amennyiben a következő felhasználási célra szánják őket:

 • diplomáciai vagy konzuli kapcsolat keretében;
 • nemzetközi szervezetek által;
 • valamely állam fegyveres erői által;
 • a Ciprus szigetén állomásozó brit fegyveres erők által;
 • nem uniós országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodás szerint.

Az EU-tagállamok mentességet adhatnak a vámmentes üzletben * értékesített, légi járaton vagy tengeri hajóúton nem uniós országba tartó utasok által személyi poggyászban magukkal vitt termékekre.

Előállítás, feldolgozás és birtoklás

A jövedéki termékek előállításának, feldolgozásának és birtoklásának szabályait minden EU-tagállam maga határozza meg. Ezen tevékenységeknek – amennyiben a jövedéki adót még nem fizették meg – adóraktárban * kell történniük.

Jövedéki termék jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása

A jövedéki termékek az EU területén adófelfüggesztéssel mozgathatók valamely adóraktárból vagy behozatali helyről egy másik adóraktárba, bejegyzett címzett * számára, az EU-ból történő kivitel helyére vagy a fent említett adómentességet élvező számára (diplomáciai vagy konzuli kapcsolat, nemzetközi szervezetek, fegyveres erők stb.). A jövedéki termékek szállításának általában elektronikus adminisztratív okmány kíséretében kell történnie.

A feladás helye szerinti EU-tagállam illetékes hatóságai az adóraktár engedélyesétől vagy a bejegyzett feladótól *biztosítékot kérhetnek, amely fedezi a jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítással járó kockázatokat. Elvileg a biztosítékot másik fél is nyújthatja.

A jövedéki termékek szállítása és adóztatása a szabad forgalomba bocsátást követően

A jövedéki adó csak abban az EU-tagállamban vethető ki, amelyben az árukat magánszemély szerezte be saját személyes felhasználásra, mielőtt az egyik EU-tagállamból a másikba szállította. Annak megállapítására, hogy a jövedéki termékeket magánszemély általi saját felhasználásra szánták-e, az EU-tagállamoknak figyelembe kell venniük:

 • a termékeket birtokló személy kereskedelmi jogállását;
 • a termékek tárolási helyét;
 • a termékekkel kapcsolatos valamennyi okmányt;
 • a termékek jellegét;
 • a termékek mennyiségét.

Ha valamely EU-tagállamban forgalomba bocsátásra szánt jövedéki termékeket egy másik EU-tagállamban tárolnak kereskedelmi célból, e termékekre utóbbi tagállam jövedéki adói vonatkoznak. Az első EU-tagállamban megfizetett jövedéki adók visszatéríthetők.

Az egyik EU-tagállamból a másikba történő távértékesítés esetén az eladónak vagy közvetítőjének a jövedéki adót a rendeltetési hely szerinti EU-tagállamban kell megfizetnie.

Az EU-tagállamok megkövetelhetik, hogy a jövedéki termékeket adózási célból adóügyi jelzéssel vagy adózási célú nemzeti azonosító jellel lássák el.

A 2008/118/EK irányelv 2010. április 1-jétől hatályon kívül helyezi a 92/12/EK irányelvet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Vámmentes üzlet: repülőtér vagy kikötő területén működő olyan intézmény, amelyben az EU területét elhagyó utasok adómentesen vásárolhatnak.
 • Adóraktár: az a hely, ahol az adóraktár helye szerinti EU-tagállam illetékes hatóságai által megállapított feltételek szerint az adóraktár engedélyese üzleti tevékenysége során jövedéki terméket adófelfüggesztés alatt előállít, feldolgoz, tárol, átvesz vagy felad.
 • Bejegyzett címzett: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a rendeltetési hely szerinti EU-tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy üzleti tevékenysége során, az általuk meghatározott feltételeket betartva a jövedékiadó-felfüggesztéssel más tagállamból szállított jövedéki terméket átvegyen.
 • Bejegyzett feladó: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az importáló tagállam illetékes hatóságaitól kizárólag arra kapott engedélyt, hogy jövedéki terméket üzleti tevékenysége során, az e hatóságok által meghatározott feltételeket betartva a szabad forgalomba bocsátást követően adófelfüggesztés keretében feladjon.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A Tanács 2008/118/EK rendelete

2009.1.15.

2010.4.1.

HL L 9., 2009.1.14.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 2010/12/EU irányelve

2010.2.27.

2011.1.1.

HL L 50., 2010.2.27.

Utolsó frissítés: 12.07.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére