RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú kutatás európai stratégiája

Az új integrált tengerpolitika megvalósulásához a tudomány és a technológia lehetőséget biztosít a tengeri ökoszisztémák és a tengerekhez kötődő fenntartható tevékenységek összeegyeztetésére. A Bizottság ezzel összefüggésben dolgozta ki ezt a stratégiát, melynek célja, hogy lehetőségeket javasoljon a tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú kutatás jobb integrálására. Célkitűzésének megvalósítása érdekében többek között a kapacitásfejlesztést, a kialakult kutatási ágak integrálását, valamint a tengerek és az óceánok ügyében érintett valamennyi szereplő közötti együttműködés javítását irányozza elő.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2008. szeptember 3.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú kutatás európai stratégiája: Az Európai Kutatási Térségen belüli egységes keretrendszer a tengerek és óceánok fenntartható hasznosításáért [COM(2008) 534 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tetté közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság stratégiája két főbb tengely mentén épül fel. Az első arra irányul, hogy az európai kutatás hatékonyabban tudja kezelni a tengeri ökoszisztémák összetettségét, míg a második célja új irányítási formák életre hívása. A stratégia több intézkedést javasol, melyek a következőkre épülnek:

  • az infrastruktúrához (például a felügyeleti és az adatgyűjtési létesítményekhez, az óceánmegfigyelő-állomásokhoz, a tengeralatti technológiákhoz vagy a speciális kutatóhajókhoz) kapcsolódó kapacitásfejlesztés;
  • az ismeretek és a megfigyelési adatokintegrálásának fejlesztése, valamint az interdiszciplináris kutatási tevékenységek előmozdítása horizontális témakörökben (például az emberi tevékenységek tengerparti és tengeri ökoszisztémákra kifejtett hatása, vagy a tengerek biológiai sokféleségének védelme és kiaknázása), ideértve a technológiaátadást is;
  • szinergiák előmozdítása a különböző regionális, nemzeti, uniós és magánfinanszírozási formák ötvözése révén. A stratégia a nemzetközi együttműködés fejlesztését is előirányozza, ugyanis az óceánokhoz kapcsolódó problémák globális léptékűek.

A közleményben előirányzott új irányítási formák a kutatók, a politikai vezetők, az ipari szereplők és a civil társadalom képviselői között meglévő hálózatokon alapuló, stabil és nyitott partnerségre vonatkoznak. E partnerség eredményeként várhatóan létrejön egy olyan megállapodás, amelynek célja, hogy meghatározza a kutatási prioritásokat és megerősítse az együttműködést, például a prioritást jelentő területeken életbe léptetendő közös programozással. A Bizottságnak az lesz a szerepe, hogy – a keretprogramok eszközeinek és az Európai Kutatási Térség (EKT) alapelveinek végrehajtásával, különösen a tagállamoktól, a régióktól és az Uniótól származó új finanszírozás kihasználásához leghatékonyabb eszközök meghatározásával – továbbra is támogassa a célkitűzéseit.

A tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú kutatás európai stratégiáját a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. A végrehajtásról szóló első jelentést a Bizottság legkésőbb 2012-ben terjeszti elő.

Háttér

Ez a stratégia az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló, 2007. októberi közlemény nyomán jött létre. Ebben a közleményben a Bizottság ismételten megerősítette, hogy a legfontosabb célkitűzése, hogy megteremtse a tengerhez kötődő tevékenységek növekedéséhez szükséges feltételeket, ugyanakkor a tengervédelmi stratégiának megfelelően garantálja a tengeri ökoszisztémák védelmét.

Ez a stratégia az Európai Kutatási Térség szerves része, ugyanis az egyik első kísérlet az EKT teljes körű megvalósítására egy adott kutatási területen belül.

Utolsó frissítés: 22.10.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére