RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ARTEMIS

Annak ellenére, hogy nem láthatóak, a beágyazott számítástechnikai rendszerek nagyban hozzájárulnak mindennapi életünk jobbá tételéhez. Ezenkívül az általuk kínált fejlett ipari alkalmazások az Unió gazdasága számára is érzékelhető előnyöket biztosítanak. A méretgazdaságosság, a költségcsökkentés és az ilyen technológiákon alapuló termékek forgalmazásának ösztönzése érdekében az Európai Unió (EU) köz- és magánszféra közötti partnerséget hoz létre a beágyazott számítástechnikai rendszerek kutatása területén egy olyan közös technológiai kezdeményezés formájában, amelyet az ARTEMIS nevű közös vállalat valósít meg.

JOGI AKTUS

A Tanács 74/2008/EK rendelete (2007. december 20.) a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mobiltelefonoktól az autón vagy repülőgépen át egészen a bankkártyáig a számítástechnikai eszközök számos területen beszivárogtak mindennapi életünkbe.

Emellett egyre inkább meghatározzák a késztermékek értékét az ipar számos kulcsfontosságú területén.

A legutóbbi statisztikák szerint ezek a technológiák valóban igen fontos piacot jelentenek:

 • a számítógépek 98%-át más eszközökbe építik be;
 • 2007-ben több mint 4 milliárd beágyazott rendszert értékesítettek;
 • a piac forgalma világviszonylatban 60 milliárd EUR-t tesz ki, és évi 14%-kal nő;
 • 2010-re több mint 16 milliárd integrált számítógép lesz használatban (2020-ig több mint 40 milliárd).

Az Európai Unió (EU) ezt a piacot célozza meg az ARTEMIS névre keresztelt új közös vállalkozás létrehozásával.

Az ARTEMIS közös vállalkozás egy olyan közös technológiai kezdeményezést valósít meg, amely a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányul.

E köz- és magánszféra közötti partnerség legfőbb célja, hogy hozzájáruljon az európai kiterjedésű kutatási kezdeményezések társfinanszírozásához, és javítsa az ágazat különböző szereplői közötti együttműködést.

A brüsszeli székhelyű közös vállalkozás jogi személyiséggel felruházott közösségi szervként jön létre, és 2017. december 31-ig folytatja működését. A közös vállalkozás alapító tagjai: a Közösség (amelynek képviseletét a Bizottság látja el), Ausztria, Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovénia, valamint az ARTEMISIA egyesület, amely a beágyazott számítástechnikai rendszerek területén kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységet folytató vállalatok és egyéb szereplők képviselőjeként jár el. Az ARTEMIS közös vállalkozáshoz egyébként új tagok is csatlakozhatnak.

Célkitűzések

Az ARTEMIS a hetedik keretprogram (FP7) „Együttműködés” nevű egyedi programjának végrehajtását támogatja a technológiai kutatás és fejlesztés témakörében.

Ennek keretében az alábbi célokat valósítja meg:

 • meghatározza és végrehajtja a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára kulcsfontosságú technológiák kifejlesztésének „kutatási ütemtervét”;
 • pénzügyi támogatást nyújt különféle K+F tevékenységekhez;
 • elősegíti a köz- és magánszféra közötti partnerséget, támogatva a közösségi és a nemzeti szinten (az állam, illetve a magánszféra által) végrehajtott intézkedések konvergenciáját, a befektetéseket, valamint az érintett különféle ágazatok közötti együttműködést;
 • biztosítja a kutatási és fejlesztési erőfeszítések hatékonyabb összehangolását a beágyazott számítástechnikai rendszerek területén;
 • elősegíti a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvételét.

Működés

A vállalkozás szervei az alábbiak:

 • az irányító testület, amely az ARTEMIS közös vállalkozás tagjainak képviselőiből és az ipari és kutatási bizottság elnökéből áll. Feladata a vállalkozás működésének biztosítása és tevékenységei végrehajtásának felügyelete;
 • az ügyvezető igazgató, aki a közös vállalkozás napi ügyintézéséért felelős vezetője és jogi képviselője, és az irányító testület nevezi ki hároméves időszakra;
 • a hatóságok testülete: ezt a szervet a közös vállalkozás hatóságai alkotják, amelyek saját képviselőket és egy küldöttségvezetőt neveznek ki. Feladatai közé tartozik többek között, hogy jóváhagyja a pályázati felhívások tárgyát és meghirdetését, és döntést hozzon a nyertes pályázatok kiválasztásáról és finanszírozásáról;
 • az ipari és kutatási bizottság, amelynek tagjait az ARTEMISIA egyesület nevezi ki, és legfeljebb 25 tagból állhat. Ez a bizottság dolgozza ki a többéves stratégiai terv tervezetét, és javaslatokat tesz a közös vállalkozás stratégiáját illetően.

Az ARTEMIS erőforrásait a tagok és a Közösség hozzájárulásai, valamint az ARTEMIS által realizált esetleges bevételek jelentik. Bármely, tagsággal nem rendelkező jogalany nyújthat természetbeni vagy pénzbeli hozzájárulást az ARTEMIS erőforrásaihoz.

Az ARTEMIS költségei az alábbi elemekből állnak:

 • működési költségek, amelyeket a tagok fedeznek. Az ARTEMISIA szintén hozzájárul e költségekhez legfeljebb 20 millió EUR, vagy az összes projekt teljes költségének legfeljebb 1%-a erejéig. A közösségi hozzájárulás összege nem haladhatja meg a 10 millió EUR-t. Az ARTEMIS tagállamai természetbeni hozzájárulást is biztosítanak;
 • K+F tevékenységek. A Közösség hozzájárulásának maximális összege 410 millió EUR. Az ARTEMIS-tagállamok pénzügyi hozzájárulásait, amelyeknek legalább a Közösség pénzügyi hozzájárulásának 1,8-szeresét kell kitenniük, nem a közös vállalkozás kezeli, hanem azokat közvetlenül a projektekben részt vevő kutatási és fejlesztési szervezetek kapják meg. Ezek a szervezetek egyébként szintén nyújtanak a projektekhez természetbeni hozzájárulást, amelynek összességében legalább a hatóságok hozzájárulásával egyenlőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie a közös vállalkozás időtartama alatt.

A K+F tevékenységek nyílt versenypályázati felhívások útján kiválasztott projektek keretében valósulnak meg. Ezeket a projekteket a Közösség és a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásaiból, valamint a közös vállalkozás projektjeiben részt vevő kutatás-fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásaiból finanszírozzák.

Mivel közösségi kezdeményezésről van szó, a közös vállalkozásra – beleértve annak személyzetét is – a közösségi jogszabályok irányadók. A tagok között felmerülő bármely jogvitában, illetve az ARTEMIS közös vállalkozással szembeni jogorvoslatok ügyében az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik joghatósággal. A Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzéseket végeznek a közös vállalkozás által nyújtott finanszírozás kedvezményezettjeinél.

Háttér

A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni menetrend kiemeli a tudásba és az innovációba való befektetés fontosságát. Ezért a közös vállalkozások által végrehajtott, a köz- és magánszféra partnersége révén megvalósuló közös technológiai kezdeményezések az FP7 kereteibe tartoznak. Ezek a kezdeményezések az FP6 (hatodik keretprogram) során létrehozott európai technológiai platformok tevékenységén alapulnak.

Az „ARTEMIS”-en kívül öt másik közös technológiai kezdeményezést terveznek az alábbi területeken: beágyazott számítástechnikai rendszerek (ENIAC), innovatív gyógyszerek (IMI) repüléstechnika és légi közlekedés (CLEAN SKY), hidrogén és üzemanyagcellák (FUEL CELL (EN)), globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
74/2008/EK tanácsi rendelet

2008.2.7.

HL L 30., 2008.2.4.

Utolsó frissítés: 03.06.2008

Lásd még

 • További információk a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos közösségi információs alábbi honlapon: CORDIS (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére