RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ENIAC

A technológiai innováció elengedhetetlen a gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság szempontjából, emellett a versenyképesség egyik forrása is. Annak érdekében, hogy összehangolt keretek között ösztönözzék a jelentős technológiákba történő befektetéseket, az ENIAC közös vállalkozás által megvalósított közös technológiai kezdeményezés formájában köz- és magán társulást hoztak létre a nanoelektronikai ágazatban.

JOGI AKTUS

A Tanács 72/2008/EK rendelete (2007. december 20.) az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról [Hivatalos Lap L 30., 2008.2.4.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A ENIAC (EN) közös vállalkozás valósítja meg a nanoelektronikai közös technológiai kezdeményezést (KTK) az információs és kommunikációs technológiák fejlesztése céljából. Ennek a köz- és magán társulásnak a célja az innovációs és versenyképességi befektetések támogatása ezen a területen. A nanoelektronikai KTK megjelenik az Európai Kutatási és Innovációs Térség (EKT) keretein belül is, és hozzájárul a kutatás-fejlesztéshez (K+F).

A brüsszeli székhelyű közös vállalkozás jogi személyiséggel felruházott közösségi szervként jön létre, és 2017. december 31-ig folytatja működését. A közös vállalkozás alapító tagjai: a Közösség, Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország, az Egyesült Királyság, valamint az AENEAS egyesület, amely a nanoelektronika területén kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységet folytató vállalatok és egyéb szereplők képviselőjeként jár el. Az ENIAC közös vállalkozáshoz új tagok is csatlakozhatnak. Napjainkig Ausztria, a Cseh Köztársaság és Norvégia csatlakozott a tagokhoz.

Célkitűzések

Az ENIAC közös vállalkozás hozzájárul a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram végrehajtásához a nanoelektronika területén. Célja a kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztésének elősegítése egy kutatási program segítségével és a tevékenységek támogatásával. Célja továbbá az európai versenyképesség támogatása, valamint hogy új piacok és társadalmi alkalmazások alakulhassanak ki. Ösztönzik a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvételét is.

Emellett a közös vállalkozás célja a közösségi és nemzetközi, kormányzati és magán erőfeszítések koordinációjának és együttműködésének támogatása a K+F és a befektetések elősegítése céljából: az erőfeszítések összpontosítása lehetővé teszi az eredmények jobb kihasználását.

Működés

A vállalkozás szervei az alábbiak:

  • az irányító testület, amely az ENIAC közös vállalkozás tagjainak képviselőiből és az ipari és kutatási bizottság elnökéből áll. Feladata a vállalkozás működésének biztosítása és tevékenységei végrehajtásának felügyelete;
  • az ügyvezető igazgató, aki a közös vállalkozás napi ügyintézéséért felelős vezetője és jogi képviselője, és az irányító testület nevezi ki hároméves időszakra;
  • a hatóságok testülete: ezt a szervet a közös vállalkozás hatóságai alkotják, amelyek saját képviselőket és egy küldöttségvezetőt neveznek ki. Feladatai közé tartozik többek között, hogy jóváhagyja a pályázati felhívások tárgyát és meghirdetését, és döntést hozzon a nyertes pályázatok kiválasztásáról és finanszírozásáról;
  • az ipari és kutatási bizottság, amelynek tagjait az AENEAS egyesület nevezi ki, és legfeljebb 25 tagból állhat. Ez a bizottság dolgozza ki a többéves stratégiai terv tervezetét, és javaslatokat tesz a közös vállalkozás stratégiáját illetően.

Az ENIAC erőforrásait a tagok és a Közösség hozzájárulásai, valamint az ENIAC által realizált esetleges bevételek jelentik. Bármely, tagsággal nem rendelkező jogalany nyújthat természetbeni vagy pénzbeli hozzájárulást az ENIAC erőforrásaihoz.

Az ENIAC költségei az alábbi elemekből állnak:

  • működési költségek, amelyeket a tagok fedeznek. Az AENEAS szintén hozzájárul e költségekhez legfeljebb 20 millió EUR, vagy az összes projekt teljes költségének legfeljebb 1%-a erejéig. A közösségi hozzájárulás összege nem haladhatja meg a 10 millió EUR-t. Az ENIAC tagállamai természetbeni hozzájárulást is biztosítanak;
  • K+F tevékenységek. A Közösség hozzájárulásának maximális összege 440 millió EUR. Az ENIAC-tagállamok pénzügyi hozzájárulásait, amelyeknek legalább a Közösség pénzügyi hozzájárulásának 1,8-szeresét kell kitenniük, nem a közös vállalkozás kezeli, hanem azokat közvetlenül a projektekben részt vevő kutatási és fejlesztési szervezetek kapják meg. Emellett ezek a szervezetek maguk is biztosítanak természetbeni hozzájárulást, melynek értéke a K+F tevékenységek összköltségének legalább a fele.

A K+F tevékenységek versenypályázati felhívások útján kiválasztott projektek keretében valósulnak meg. Ezeket a projekteket a Közösség és a részt vevő tagállamok pénzügyi hozzájárulásaiból és a közös vállalkozás projektjeiben részt vevő kutatás-fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásaiból finanszírozzák.

Mivel közösségi kezdeményezésről van szó, a közös vállalkozásra – beleértve annak személyzetét is – a közösségi jogszabályok irányadók. A tagok között felmerülő bármely jogvitában, illetve az ENIAC közös vállalkozással szembeni jogorvoslatok ügyében az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik joghatósággal. A Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzéseket végeznek a közös vállalkozás által nyújtott finanszírozás kedvezményezettjeinél.

Háttér

A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni menetrend kiemeli a tudásba és az innovációba való befektetés fontosságát. Ezért a közös vállalkozások által végrehajtott, a köz- és magánszféra partnersége révén megvalósuló közös technológiai kezdeményezések az FP7 kereteibe tartoznak. Ezek a kezdeményezések a hatodik keretprogram során létrehozott európai technológiai platformok tevékenységén alapulnak.

Az „ENIAC”-on kívül öt másik közös technológiai kezdeményezést terveznek a következő területeken: beágyazott számítástechnikai rendszerek (ARTEMIS (EN)), innovatív gyógyszerek (IMI), repüléstechnika és légi közlekedés (CLEAN SKY), hidrogén és üzemanyagcellák (FUEL CELL (EN)), globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
72/2008/EK tanácsi rendelet2008.2.7.HL L 30., 2008.2.4.
Utolsó frissítés: 11.04.2008

Lásd még

  • További információk az Európai Bizottság Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság kutatás-fejlesztéssel (DE) (EN) (FR) foglalkozó oldalán találhatók.
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére