RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ENIAC

Teknologinen innovointi on keskeinen edellytys kasvulle ja työllisyydelle ja parantaa kilpailukykyä. Nanoelektroniikka-alalla on tehty julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena yhteinen teknologia-aloite johdonmukaisten investointien lisäämiseksi keskeisillä teknologian aloilla. Aloite pannaan täytäntöön ENIAC-yhteisyrityksen avulla.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 72/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

ENIAC-yhteisyritys (EN) panee täytäntöön yhteistä teknologia-aloitetta nanoelektroniikka-alalla tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseksi. Kyseessä on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka tavoitteena on tukea alan investointeja innovoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Nanoelektroniikka-alan yhteinen teknologia-aloite liittyy näin myös eurooppalaiseen tutkimusalueeseen (ERA) sekä tutkimus- ja kehitystyöhön (T&K).

Yhteisyritys, jonka päämaja on Brysselissä, on yhteisön elin ja sillä on oikeushenkilöllisyys. Se on perustettu ajanjaksolle, joka päättyy 31. joulukuuta 2017. ENIAC-yhteisyrityksen perustajaosakkaina ovat yhteisö, Belgia, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja AENEAS-järjestö, joka edustaa nanoelektroniikka-alalla toimivia yrityksiä ja T&K-organisaatioita. ENIAC-yhteisyritys on avoin uusille osakkaille. Osakkaiksi ovat tähän mennessä liittyneet Itävalta, Tšekki ja Norja.

Tavoitteet

ENIAC-yhteisyritys myötävaikuttaa tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanoon ("seitsemäs puiteohjelma") nanoelektroniikka-alalla. Sen tavoitteena on tutkimusohjelman avulla edistää keskeistä osaamista ja tukea ohjelmaan liittyvä toimia. Pyrkimyksenä on näin parantaa Euroopan kilpailukykyä sekä löytää uusia markkinoita ja yhteiskunnallisia sovelluksia. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustetaan myös osallistumaan.

Yhteisyrityksen tavoitteena on lisäksi edistää yhteisön ja kansallisen tason julkisten ja yksityisten toimien koordinointia T&K:n ja investointien tukemiseksi: toimien keskittämisellä tuloksia voidaan hyödyntää paremmin.

Toiminta

Yhteisyrityksen toimielimiä ovat

  • hallintoneuvosto, joka koostuu ENIAC-yhteisyrityksen osakkaiden edustajista sekä teollisuus- ja tutkimuskomitean puheenjohtajasta. Se vastaa yhteisyrityksen toiminnasta ja valvoo sen toimien toteuttamista;
  • toimitusjohtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi ja jolla on päävastuu yrityksen päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtaja on yhteisyrityksen laillinen edustaja;
  • julkisten tahojen neuvosto, joka koostuu yhteisyrityksen julkisista tahoista, jotka nimittävät edustajansa ja päävaltuutettunsa. Neuvoston tehtävänä on muun muassa hyväksyä ehdotuspyyntöjen laajuus ja käynnistäminen sekä päättää valittavista hankkeista ja niiden rahoituksesta;
  • teollisuus- ja tutkimuskomitea, joka koostuu enintään 25:stä AENEAS-järjestön nimittämästä jäsenestä. Komitea laatii monivuotisen strategisen suunnitelman ja tekee yhteisyrityksen strategiaa koskevia ehdotuksia.

ENIAC saa varansa osakkaiden ja yhteisön rahoitusosuuksista ja yhteisyrityksen itsensä tuottamista tuloista. Kaikki sellaiset oikeussubjektit, jotka eivät ole osakkaita, voivat kartuttaa ENIAC-yhteisyrityksen varoja luontaissuorituksin ja rahamääräisin osuuksin.

ENIAC-yhteisyrityksellä on seuraavanlaisia kuluja:

  • juoksevat kulut, joista vastaavat osakkaat. AENEAS osallistuu näihin myös siten, että sen osuus on enintään 20 miljoonaa euroa tai 1 % hankkeiden kokonaiskustannuksista. Yhteisön rahoitusosuus on enintään 10 miljoonaa euroa. ENIAC-yhteisyrityksessä mukana olevat jäsenvaltiot osallistuvat luontoissuorituksilla;
  • T&K-kulut, joista yhteisön osuus on enintään 440 miljoonaa euroa. ENIAC-yhteisyrityksessä mukana olevien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet ovat yhteensä vähintään 1,8 kertaa yhteisön osuus. Niitä ei makseta yhteisyritykselle vaan suoraan hankkeisiin osallistuville T&K-organisaatioille. Nämä organisaatiot puolestaan osallistuvat luontoissuorituksilla, joiden arvo on vähintään puolet T&K-toimien kokonaiskustannuksista.

T&K-toimet toteutetaan hankkeina, jotka käynnistetään kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen pohjalta. Hankkeita tuetaan sekä yhteisön että yhteisyritykseen osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla ja yhteisyrityksen hankkeisiin osallistuvien T&K-organisaatioiden luontaissuorituksilla.

Koska kyseessä on yhteisön aloite, yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan yhteisön lainsäädäntöä. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta kaikissa osakkaiden välisissä riidoissa ja ENIAC-yhteisyritystä vastaan nostetuissa kanteissa. Komissio ja tilintarkastustuomioistuin tekevät tarkastuksia ENIAC-yhteisyrityksen rahoituksen saajien keskuudessa.

Tausta

Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiassa korostetaan investointeja osaamiseen ja innovointiin. Tästä syystä seitsemännessä puiteohjelmassa on päätetty panna täytäntöön yhteisiä teknologia-aloitteita, jotka ovat yhteisyritysten avulla toteutettavia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Yhteiset teknologia-aloitteet rakentuvat kuudennessa puiteohjelmassa perustettujen eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työlle.

ENIAC-aloitteen lisäksi suunnitteilla on viisi muuta yhteistä teknologia-aloitetta seuraavilla aloilla: sulautetut tietotekniikkajärjestelmät (ARTEMIS) (EN), innovatiiviset lääkkeet (IMI) (EN), ilmailu ja lentoliikenne (CLEAN SKY), polttokenno- ja vetyteknologia (FUEL CELL) (EN) sekä ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta (GMES).

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 72/20087.2.2008-EUVL L 30, 4.2.2008.
Viimeisin päivitys 11.04.2008

Katso myös

  • Lisätietoja Euroopan komission tietoyhteiskunnan ja viestimien pääosaston tutkimusta ja innovointia koskevalta sivustolta (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun