RSS
Азбучен показалец

Научни изследвания и иновации: международно измерение и разширяване

Научни изследвания и иновации

Основните промени, които се случват сега, независимо дали са екологични, демографски или други, представляват глобални предизвикателства и изискват адекватна реакция. Европа трябва да изиграе ключова роля, за да може международното сътрудничество, като науката, да формира пространство без граници. Поради тази причина научноизследователската дейност е напълно отделна тема в политиката на Европейския съюз по външните отношения и по разширяването.

Вижте още

  • Международни споразумения (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата