RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forskning och innovation

Forskning och innovation

Forskning och innovation bidrar direkt till vår välfärd och till den enskildas och samhällets livskvalitet. Forsknings- och utvecklingspolitikens främsta uppgift är därför att se till att Europeiska unionen blir en ledande kunskapsekonomi. Mot den bakgrunden bör skapandet av ett gemensamt område för forskningsverksamhet på sikt kunna bidra till optimalt samarbete på alla olika verksamhetsnivåer och en bättre samordning mellan EU:s politik och de nationella strategierna. Det bör också göra det möjligt att bygga ut vår strukturella kapacitet och sammanlänka olika forskarlag. Slutligen kommer det också att bidra till ökad rörlighet för personer och idéer.

Se även

  • Ytterligare information återfinns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för Forskning
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början