RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie dragen rechtstreeks bij aan de individuele en collectieve welvaart en voorspoed. De belangrijkste doelstelling van het beleid inzake onderzoek en ontwikkeling is van de Europese Unie een kenniseconomie van wereldklasse te maken.
Vanuit dit oogpunt zou de verwezenlijking van een gemeenschappelijke onderzoeksruimte het op termijn mogelijk moeten maken de samenwerking op de diverse actieterreinen te optimaliseren, het Europese en het nationale beleid beter op elkaar af te stemmen, de structurele capaciteit uit te breiden, de onderzoeksteams in netwerken bijeen te brengen, en tenslotte de uitwisseling van mensen en ideeën te vergroten.

Zie ook

  • Aanvullende informatie op de website van Directoraat Generaal Onderzoek van de Europese Commissie
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven