RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Teadus ja innovatsioon

Teadus ja innovatsioon

Teadusuuringud ja innovatsioon annavad otsese panuse meie jõukusesse ning inimeste ja kogu ühiskonna heaolu saavutamisse. Teaduse ja tehnoloogia arengu valdkonna poliitika peamine eesmärk on teha Euroopa Liidust maailma juhtiv teadmistepõhine majanduskeskkond. Seoses sellega aitaks ühise teadusala loomine tagada igal tasandil võimalikult hästi toimiva koostöö, Euroopa ja siseriiklike poliitikate parema koordineerimise, struktuurilise võimekuse suurenemise ja selle, et senisest rohkemad kollektiivid suudavad moodustada teadusvõrgustikke; samuti peaks see stimuleerima isikute ja ideede vaba liikumist.

Vt ka:

  • Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni teadusuuringute peadirektoraadi veebisaidilt
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles