RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Χρηματοδοτήσεις για την έρευνα πιο αποτελεσματικές και πιο προσβάσιμες

Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει διάφορες κατευθύνσεις για την απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο γενικός στόχος είναι η διευκόλυνση της χορήγησης και της διαχείρισης των επιχορηγήσεων για την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού δυναμικού εντός και εκτός της Ευρώπης.Με αυτόν τον τρόπο η ανακοίνωση θα συμβάλει στην επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την έξοδο από την κρίση και την οικονομική ανάκαμψη.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 29ης Απριλίου 2010, με τίτλο «Απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων –πλαίσιο έρευνας» [COM(2010) 187 τελικό – δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της ανακοίνωσης της Επιτροπής είναι η απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών που ισχύουν για την χορήγηση και τη διαχείριση επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Η ανακοίνωση απαρτίζεται από τρεις δέσμες.

Δέσμη 1: Εξορθολογισμός της διαχείρισης των προτάσεων και των επιχορηγήσεων με βάση το ισχύον ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο (βραχυπρόθεσμα)

Η πρώτη αυτή δέσμη στοχεύει στη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης των προτάσεων και των επιχορηγήσεων, ώστε να καταστεί λιγότερο δεσμευτικό, απλούστερο και ταχύτερο. Οι περισσότερες βελτιώσεις αφορούν στη μείωση του χρόνου μέχρι την επιχορήγηση και του χρόνου μέχρι την πληρωμή. Οι βελτιώσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως στα εξής:

  • βελτίωση των συστημάτων ΤΠ (τα οποία πρέπει να παρέχουν στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε όλη την τεκμηρίωση σχετικά με τις προτάσεις και τις επιχορηγήσεις)·
  • συνεπέστερη εφαρμογή των κανόνων, και ιδιαίτερα των κανόνων σχετικά με τους ελέγχους·
  • βελτίωση της δομής και του περιεχομένου των «προσκλήσεων υποβολής προτάσεων» μέσω των οποίων οι ερευνητικοί οργανισμοί ζητούν τη χρηματοδότηση της Ένωσης·
  • σύσταση μικρότερων ομίλων· και
  • απονομή επάθλων με θετικό αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία.

Δέσμη 2: Προσαρμογή των κανόνων του ισχύοντος συστήματος το οποίο βασίζεται στη δαπάνη

Στόχος της δεύτερης δέσμης είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων οικονομικών κανόνων διατηρώντας ταυτόχρονα τους αποτελεσματικούς ελέγχους. Το νέο σύστημα θα οδηγήσει στην ευρύτερη αποδοχή των συνήθων λογιστικών πρακτικών (συμπεριλαμβανομένων των μέσων δαπανών προσωπικού). Η προσαρμογή αυτή θα επιφέρει, επίσης, τη μείωση της ποικιλότητας των ειδικών όρων που ισχύουν για μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων (έρευνα, επίδειξη, διοίκηση) και των τύπων συμμετεχόντων (ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κ.λπ.). Η δυνατότητα χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών για ορισμένες κατηγορίες δαπανών θα οδηγήσει στην πλήρη εγκατάλειψη των πραγματικών δαπανών, που καθιστούν πολύπλοκο το σύστημα. Τα κατ’ αποκοπήν ποσά χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στο πλαίσιο του προγράμματος «Άνθρωποι». Στο εξής θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα έργα, ιδιαίτερα για τις δαπάνες προσωπικού ή για τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εκτελούν μέρος του έργου οι ίδιοι χωρίς μισθό καταχωριζόμενο στους λογαριασμούς. Επιπλέον, η τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής για επιχορήγηση θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου μέχρι την επιχορήγηση, καθώς και του διοικητικού φόρτου τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Δέσμη 3: Μετάβαση προς χρηματοδότηση με βάση το αποτέλεσμα αντί για χρηματοδότηση με βάση τις δαπάνες

Οι λύσεις που περιλαμβάνονται στις δύο προηγούμενες δέσμες δεν θα εξαλείψουν τον διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με την έκθεση δαπανών και τον οικονομικό έλεγχο. Αντιθέτως, η σταδιακή εισαγωγή της «αμοιβής με βάση το αποτέλεσμα» θα μειώσει στο ελάχιστο τον διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με τη λογιστική και τις ανάγκες οικονομικών ελέγχων εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύσει για τα μελλοντικά προγράμματα-πλαίσιο για την έρευνα. Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων της ΕΕ θα λαμβάνουν κατ’ αποκοπήν ποσά για την εκτέλεση συγκεκριμένων επιστημονικών καθηκόντων. Θα πρέπει να αποδείξουν ότι ενήργησαν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο αντί να δικαιολογήσουν ένα ένα τα στοιχεία των δαπανών τους.

Προοπτικές

Οι περισσότερες από τις λύσεις που προτείνονται στη δεύτερη και στην τρίτη δέσμη απαιτούν μεταβολές των κανόνων. Συνεπώς, πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ανά τριετία αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού και, σε αυτή τη βάση, κατά την επικείμενη αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της πολιτικής για την έρευνα.

Ωστόσο, η Επιτροπή ενδέχεται να υποβάλει τροποποιήσεις του έβδομου προγράμματος-πλαίσιο (ΠΠ7) σε συνέχεια της ενδιάμεσης αξιολόγησής του που αναμένεται τον Οκτώβριο του 2010.

Πλαίσιο

Το ΠΠ7 προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στην ερευνητική κοινότητα με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να λαμβάνονται πάνω από 30 000 προτάσεις και να χρηματοδοτούνται περίπου 7 000 έργα. Σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συμμετέχουν στο ΠΠ7.

Έχουν ήδη ληφθεί αρκετά μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών, τόσο κατά την κατάρτιση του ΠΠ7 όσο και κατά το χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται. Μεταξύ αυτών των μέτρων συγκαταλέγεται ένα νέο ταμείο εγγυήσεων και ένα ενιαίο σύστημα καταχώρισης που δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς που ζητούν πολυετή χρηματοδότηση για διάφορα έργα να κοινοποιούν τα στοιχεία τους μία μόνο φορά. Επιπλέον, οκτώ στους δέκα συμμετέχοντες στο ΠΠ7 εξαιρούνται πλέον από τον εκ των προτέρων έλεγχο οικονομικής δυναμικότητας.

Η Επιτροπή δημιούργησε δύο νέους εκτελεστικούς φορείς το 2007:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας αποτελεί ουσιαστικό τμήμα του ΠΠ7. Επιχορηγεί έργα που εκτελούν ερευνητές (αρχάριοι ή έμπειροι) χωρίς να απαιτεί τα έργα αυτά να εντάσσονται σε διασυνοριακές κοινοπραξίες.

Το παρόν δελτίο διανέμεται ενημερωτικά. Δεν έχει ως στόχο να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς, που παραμένει η μόνη δεσμευτική νομική βάση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.09.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας