RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumra (ERIC) alkalmazandó jogi keret

A tudomány fejlődése a világon, és az új technológiákba történő befektetések költsége arra ösztönzik a tagállamokat, hogy erősítsék együttműködésüket nagy kutatási infrastruktúrák kialakítása érdekében. Ugyanakkor az európai kutatási térség (EKT) és a versenyképesség fejlesztéséhez egy erre az infrastruktúratípusra alkalmazandó jogi keret szükséges annak érdekében, hogy ideiglenesen pótoljuk a megfelelő nemzeti vagy nemzetközi szabályozás hiányát. A tagállamok és a tudományos közösség igényeire válaszolva a Bizottság elfogadja ezt a rendeletet, amelynek célkitűzése, hogy megkönnyítse az uniós érdekeltségű kutatási létesítmények közös, a tagállamok és a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramhoz társult országok általi felállítását és használatát.

JOGI AKTUS

A Tanács 723/2009/EK rendelete (2009. június 25.) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egyetlen jogalapot állít fel, amelynek célja, hogy megkönnyítse az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) létesítését és kihasználását a tagállamok és a közösségi kutatási és fejlesztési keretprogramhoz társult országok számára. Ugyanakkor a tagállamok maradnak az egyedüli felelősek az infrastruktúraprojekt kidolgozásáért és az olyan alapvető szempontok meghatározásáért, mint az alapszabályok, a székhely stb. Ez a jogi keret csak az összeurópai érdekű infrastruktúrákra alkalmazható.

Az ERIC tevékenységeinek nem célja a nyereségszerzés, így minden versenytorzulástól védve van. Az ERIC azonban folytathat korlátozott mértékű gazdasági tevékenységeket, amennyiben azok a kutatási infrastruktúra elsődleges feladatát nem veszélyeztetik.

Az ERIC által e rendelet alapján létrehozott kutatási infrastruktúra az alábbi feltételeket veszi figyelembe:

  • hozzájárul az európai kutatási tevékenységek megvalósításához;
  • hozzáadott értéket képvisel uniós és nemzetközi szinten a tudomány és technológia terén;
  • nyitott az Unió tagállamai és a közösségi kutatási és fejlesztési keretprogramhoz társult országok kutatóinak fogadására;
  • kedvez a kutatók mobilitásának és az ismeretek cseréjének az európai kutatási térségen (EKT) belül;
  • részt vesz a kutatási tevékenységek eredményeinek terjesztésében és értékelésében.

Az ERIC létrehozása iránti kérelmeket a Bizottság fogadja elbírálásra. A dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

  • a létesítés iránti kérelem a Bizottságnak címezve;
  • a létesítő okirat tervezete (tagok listája, az ERIC székhelye és elnevezése, a tagok jogai és kötelezettségei, az ERIC szervei és azok hatásköre, összetétele és döntéshozatali eljárásai, az ERIC időtartama, alapelvei, munkanyelv, az alapszabály végrehajtásának szabályai);
  • műszaki és tudományos leírás (a feltételeket lásd fentebb);
  • a fogadó tagállam nyilatkozata arról, hogy az ERIC-et, a hozzáadottérték-adóról és a jövedéki adóról szóló irányelvek értelmében, nemzetközi szervezetnek ismeri el.

Az elbírálás eredményét tekintve, és figyelembe véve a tagállamok véleményét a Bizottság meghozza a döntést, amelyet továbbít a kérelmezőnek. Amennyiben jóváhagyja az ERIC létesítését, döntését az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé teszik.

Az elbírálás ideje alatt a kérelmezők felkérhetők kérelmük kiegészítésére vagy módosítására.

A jogi személyiséggel rendelkező ERIC-nek székhelyét egyik tagállamában (tagállamban vagy a kutatási keretprogramhoz társult országban) kell tartania. Megnevezésének tartalmaznia kell az „ERIC” rövidítést.

Minden ERIC-ben legalább három tagállamnak kell részt vennie. Csatlakozhatnak hozzájuk harmadik országból vagy kormányközi szervezetekből származó tagok.

Az ERIC-et továbbá nemzetközi szervezetnek vagy szervnek is tekintik a hozzáadottérték-adóról, a jövedéki adóról és a közbeszerzésről szóló irányelvek értelmében. Ennélfogva az ERIC mentesül a héa és a jövedéki adó alól, és a közbeszerzési eljárásaira nem vonatkozik a a közbeszerzési eljárásról szóló irányelv.

Az ERIC tagjainak felelősségvállalása az adósságaival kapcsolatban az egyes tagok hozzájárulására korlátozódik.

Bizonyos biztonsági és technikai kérdésekben az alkalmazandó jog a közösségi jog, a létesítő okiratban megnevezett székhely szerinti állam vagy a működés helyszínéül szolgáló állam joga.

Az elfogadása utáni ötéves időszak lejárta után a Bizottságnak szakértői fórumon keresztül el kell végeznie ezen jogi keret értékelését, és jelentést kell készítenie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Háttér

Ez a rendelet egyike annak az öt stratégiai kezdeményezésnek, amelyeket az EKT-ről közreadott zöld könyv folytatásának szántak, mint például a közös kutatásprogramozásról szóló közleményt. Ez a rendelet, egy megfelelő jogi keret megalkotása segítségével, megkönnyíti az új összeurópai kutatási struktúrák fejlesztését. Ez a kezdeményezés hozzáadódik a hetedik kutatási keretprogram által tervezett „Kapacitások” egyedi program „Kutatási infrastruktúrák” részének megvalósításához.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
723/2009/EK rendelet

2009.8.28.

HL L 206., 2009.8.8.

Utolsó frissítés: 01.06.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére