RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forskning och innovation: allmδnna ramar

Forskning och innovation

De viktigaste grunderna för den europeiska insatsen inom området forskning och utveckling är genomförandet av en gemensam politik, bättre samordning av aktiviteter, tillämpningen av forskningsresultat inom andra politikområden och främjandet av vetenskapens roll i det moderna samhället.Ur detta perspektiv är det sjunde ramprogrammet, liksom dess föregångare, det viktigaste instrumentet för den Europeiska unionen.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början