RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Algemeen kader

Onderzoek en innovatie

De voornaamste bestaansredenen van de activiteiten van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie zijn de tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk beleid, een betere coördinatie van de activiteiten, het gebruik van onderzoeksresultaten ten dienste van het beleid op andere terreinen, en het bevorderen van de rol van de wetenschap in de moderne samenleving. Het zevende kaderprogramma vormt in dat verband het voornaamste instrument van de Europese Unie, zoals ook bij de voorafgaande kaderprogramma's het geval was.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven