RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


O Uniune a inovării

Uniunea Europeană adoptă o nouă abordare strategică în materie de inovare. Iniţiativa prezentată de Comisie în cadrul Strategiei Europa 2020 vizează îmbunătăţirea condiţiilor pentru inovare pe parcursul tuturor etapelor cercetării şi dezvoltării. Această iniţiativă trebuie, de asemenea, să aibă un impact pozitiv asupra ocupării forţei de muncă, creşterii ecologice şi progresului social în UE până în 2020.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 6 octombrie 2010, Iniţiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 – O Uniune a inovării [COM(2010) 546 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) elaborează o nouă politică de cercetare şi inovare în cadrul Strategiei Europa 2020. Această nouă abordare are ca obiectiv în special sprijinirea inovării în domeniile care reprezintă provocări pentru societatea europeană, precum schimbările climatice, eficienţa energetică, siguranţa alimentară, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei.

În acest sens, printre obiectivele care trebuie realizate până în 2020, 3 % din produsul intern brut al UE trebuie investit în cercetare şi dezvoltare.

Dezvoltarea cunoştinţelor şi a competenţelor

Sistemele de educaţie şi formare profesională trebuie modernizate, în special pentru promovarea învăţământului ştiinţific, a programelor universitare interdisciplinare şi a competenţelor informatice.

În plus, Spaţiul european de cercetare (DE) (EN) (FR) trebuie realizat până în 2014, facilitând mobilitatea şi cooperarea cercetătorilor. UE trebuie, de asemenea, să conlucreze pentru construcţia de infrastructuri europene de cercetare prioritară, precum şi în materie de cooperare ştiinţifică şi tehnologică internaţională.

Încurajarea întreprinderilor inovatoare

Întreprinderile inovatoare trebuie să aibă acces îmbunătăţit la pieţe şi la finanţări. Prin urmare, trebuie să li se ofere surse de finanţare diversificate, în special prin crearea unui fond european cu capital de risc. În plus, activităţile lor transnaţionale nu trebuie frânate de obstacole fiscale.

Activitatea întreprinderilor pe piaţa internă trebuie facilitată, în special prin instituirea unui brevet european, a unui sistem unificat de soluţionare a litigiilor, precum şi prin îmbunătăţirea interoperabilităţii produselor şi a sistemelor inovatoare.

Promovarea creativităţii

Uniunea inovării încurajează iniţiativele comune de cercetare şi transferul de tehnologii între statele membre. Drepturile de proprietate intelectuală şi accesul liber la rezultatele cercetării publice trebuie, de asemenea, să servească la promovarea creativităţii.

Creşterea coeziunii sociale şi teritoriale

Finanţările actuale şi viitoare din fondurile structurale trebuie utilizate în serviciul inovării. Concret, acestea trebuie utilizate pentru finanţarea sistemelor naţionale de inovare, a strategiilor de specializare inteligentă, a proiectelor transnaţionale şi a inovării sociale.

Crearea de parteneriate pentru inovare

Uniunea inovării promovează o nouă abordare bazată pe parteneriatele între actorii regionali, naţionali şi europeni implicaţi de-a lungul întregului lanţ al cercetării şi inovării.

Aceste parteneriate vizează domeniile în care intervenţia guvernamentală este justificată în mod clar şi cooperarea părţilor implicate este mai eficace. Comisia stabileşte o serie de condiţii interdependente pentru succesul parteneriatelor. Acestea trebuie:

  • să se concentreze asupra unei provocări europene comune, care să aibă obiective clare şi măsurabile;
  • să mobilizeze părţile implicate pe o perioadă lungă de timp;
  • să fie mai eficiente prin acţiunea la nivel european;
  • să fie orientate pe rezultate în funcţie de obiective definite;
  • să beneficieze de sprijin financiar suficient.

Sporirea efectului cooperării externe

UE trebuie să devină un pol de atracţie pentru cadrele universitare, cercetători şi resortisanţii ţărilor terţe înalt calificaţi. În plus, politica europeană de relaţii externe trebuie să încurajeze cooperarea ştiinţifică şi strategiile internaţionale de cercetare.

Ultima actualizare: 04.03.2011

Consultaţi şi

  • Comisia Europeană, Uniunea inovării (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii