RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


10 frågor i centrum för debatten

Arkiv

Europeiska kommissionens andra rapport om ekonomisk och social sammanhållning som publicerades i januari 2001 innehåller följande:

 • Fakta (castellanodeutschenglishfrançais) om den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU:s femton medlemsstater under perioden 1995-1996.
 • En översikt och framtidsperspektiv (castellanodeutschenglishfrançais) i fråga om sammanhållningspolitiken inför de stora förändringar som den globaliserade ekonomin och utvidgningen medför.

För att få igång en bred debatt om EU:s framtida regionalpolitik ställer kommissionen 10 grundläggande frågor. Alla berörda parter (medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter, lokala aktörer av olika slag, experter och organisationer) uppmanas att tänka igenom dessa frågor och delta i de seminarier som kommer att anordnas under det första kvartalet 2003. Frågorna är följande:

 1. Vilken roll kan sammanhållningspolitiken spela i ett samhällsklimat som kännetecknas av en snabb ekonomisk och social utveckling och i en utvidgad union med uppemot 30 medlemsstater ? Hur kan vi främja ekonomisk konvergens och behålla den europeiska samhällsmodellen ?
 2. Hur kan man få starkare koppling mellan EU:s olika politikområden ? Hur kan åtgärder på övriga områden bidra till ökad sammanhållning ?
 3. Hur skall sammanhållningspolitiken utformas när vi står inför den största utvidgningen någonsin av unionen ? Måste inte politiken också inriktas på regional sammanhållning, vilket innebär att man måste ta itu med de stora ojämlikheterna ?
 4. Hur kan resurserna koncentreras till insatser med ett stort gemenskapsmervärde ?
 5. Vilka prioriteringar behövs för att få en balanserad och varaktig utveckling i den utvidgade unionens regioner ?
 6. Hur kan vi hjälpa de eftersläpande regionerna att komma ikapp ?
 7. Vad kan unionen göra för övriga regioner ?
 8. Hur skall de ekonomiska transfereringarna mellan medlemsstater och mellan regioner göras ?
 9. Vilka principer skall styra EU:s insatser ?
 10. Hur skall vi kunna tillgodose de allt större behoven av sammanhållning i ett ekonomiskt, socialt och regionalt perspektiv ?
Senast ändrat den 20.04.2004

Se även

För ytterligare information om den andra sammanhållningsrapporten hänvisas till följande:

 • Den fullständiga rapporten på Europeiska kommissionens webbplats INFOREGIO;
 • Den första lägesrapporten (ES, DE, EN, FR, IT) om ekonomisk och social sammanhållning (januari 2002) och motsvarande SCAD+-faktablad (castellanodeutschenglishfrançais);
 • Debatterna under Forumet om sammanhållning (DE) (EN) (ES) (FR) (IT);
 • SCAD+-faktabladet om rådande situation och tendenser (castellanodeutschenglishfrançais) i fråga om ekonomiska och social sammanhållning under perioden 1995-1999;
 • SCAD+-faktabladet med översikt och framtidsperspektiv (castellanodeutschenglishfrançais) i fråga om den ekonomiska och sociala sammanhållningspolitiken, mot bakgrund av globaliseringen och utvidgningen;
 • SCAD+-faktabladet om den första lägesrapporten (castellanodeutschenglishfrançais) om ekonomisk och social sammanhållning (januari 2002);
 • SCAD+-faktabladet om den andra lägesrapporten (castellanodeutschenglishfrançais) om ekonomisk och social sammanhållning (januari 2003);
 • SCAD+-faktabladet om den tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning: den socioekonomiska situationen i unionen och effekterna av gemenskapspolitiken och medlemsstaternas nationella politik, förslag till regionalpolitik efter 2006.
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början