RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


10 vragen voor het debat

Archief

In het tweede verslag over de economische en sociale cohesie, dat eind januari 2001 is gepubliceerd, wordt door de Europese Commissie

  • verslag gedaan van de stand van zaken (castellanodeutschenglishfrançais) op het gebied van de economische en sociale cohesie in de Europese Unie van vijftien lidstaten in de periode 1995-1996,
  • een balans met vooruitzichten (castellanodeutschenglishfrançais) gepresenteerd met betrekking tot de toekomst van het cohesiebeleid, in het licht van de ingrijpende veranderingen naar aanleiding van de globalisering en in het licht van de problemen in verband met de uitbreiding.

Om een echt debat over het toekomkstig regionaal beleid van de Europese Unie op gang te brengen, stelt de Commissie ook 10 fundamentele vragen. Zij verzoekt alle betrokken partijen (lidstaten, lagere overheden, plaatselijke actoren, deskundigen en Europese organisaties) zich daarover te buigen en deel te nemen aan de specifieke studiebijeenkomsten die in het eerste halfjaar 2002 van start gaan. De tien vragen zijn de volgende:

  1. Welke rol kan het cohesiebeleid in een uitgebreide Unie van bijna dertig lidstaten vervullen binnen een context van snelle economische en sociale ontwikkelingen? Hoe kan de economische convergentie worden gestimuleerd en het Europees maatschappijmodel worden geconsolideerd?
  2. Hoe kan de coherentie tussen de verschillende takken van communautair beleid worden versterkt? Hoe kunnen die andere beleidstakken een grotere bijdrage leveren aan het streven naar cohesie?
  3. Hoe kan het cohesiebeleid verder worden ontwikkeld terwijl de tot nu toe grootste uitbreiding van de Unie in voorbereiding is? Moet het cohesiebeleid ook niet gericht zijn op de ruimtelijke cohesie, om meer rekening te houden met de territoriale onevenwichtigheden in de Unie?
  4. Hoe kunnen de activiteiten voor verbetering van de cohesie worden geconcentreerd op maatregelen met een sterke communautaire meerwaarde?
  5. Welke prioriteiten moeten worden gehanteerd om voor een evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de uitgebreide Unie te zorgen?
  6. Hoe kan de economische convergentie van de regio's met ontwikkelingsachterstand worden gestimuleerd?
  7. Welke communautaire maatregelen moeten er voor de andere regio' s worden getroffen?
  8. Welke methodes moeten er worden gebruikt om de financiële overdrachten tussen de lidstaten en tussen de regio's te verdelen?
  9. Welke principes moeten er gelden voor de tenuitvoerlegging van de communautaire maatregelen?
  10. Hoe moet worden voorzien in de toegenomen behoeften aan cohesie op economisch, sociaal en territoriaal gebied?
Laatste wijziging: 20.04.2004

Zie ook

Meer informatie over het Tweede Cohesieverslag is te vinden in:

  • het verslag dat in zijn geheel is opgenomen op de site INFOREGIO van de Europese Commissie;
  • het verslag van de debatten die in het kader van het Forum over de cohesie (DE) (EN) (ES) (FR) (IT) zijn gevoerd;
  • het document SCAD+ over de situatie en de tendensen (castellanodeutschenglishfrançais) van de economische en sociale cohesie in de periode 1995-1999 ;
  • het document SCAD+ over de balans en de vooruitzichten (castellanodeutschenglishfrançais) van het economisch en sociaal cohesiebeleid in het licht van de globalisering en de uitbreiding;
  • het SCADPlus-document over het eerste tussentijds verslag (castellanodeutschenglishfrançais)over de economische en sociale cohesie (januari 2002);
  • het SCADPlus-document over het tweede tussentijds verslag (castellanodeutschenglishfrançais)over de economische en sociale cohesie (januari 2003);
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven