RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kymmenen kysymystä keskustelun pohjaksi

Arkisto

Tammikuun lopussa 2001 julkaistussa toisessa sosiaalista ja taloudellista koheesiota käsittelevässä kertomuksessa Euroopan komissio esittää:

 • tilannekatsauksen (castellanodeutschenglishfrançais) taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta Euroopan unionin 15 jäsenvaltiossa kaudella 1995-1996
 • koheesiopolitiikasta päätelmät ja suositukset (castellanodeutschenglishfrançais) talouden globaalistumisesta johtuvien suurten muutosten ja laajentumisen asettamien haasteiden edessä.

Käynnistääkseen todellisen keskustelun Euroopan unionin aluepolitiikan tulevaisuudesta, komissio asettaa myös kymmenen peruskysymystä. Komissio toivoo, että kaikki asianosaiset (jäsenvaltiot, alue- ja paikallisviranomaiset, paikallistoimijat, asiantuntijat ja eurooppalaiset järjestöt) osallistuvat keskusteluun ja erityisseminaareihin, joita järjestetään vuoden 2002 alkupuoliskolla. Kyseiset kymmenen kysymystä ovat seuraavat:

 1. Mikä on koheesiopolitiikan asema nopeiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten aikana lähes 30 jäsenvaltion laajentuneessa unionissa? Millä tavoin on mahdollista kannustaa taloudellista lähentymistä ja säilyttää eurooppalainen yhteiskuntamalli?
 2. Millä tavoin yhteisön politiikkojen johdonmukaisuutta olisi parannettava? Millä tavoin yhteisön muiden politiikkojen osuutta koheesion edistämisessä olisi parannettava?
 3. Millä tavoin koheesiopolitiikkaa olisi muutettava valmistauduttaessa unionin tähän asti merkittävimpään laajentumiseen? Olisiko koheesiopolitiikassa käsiteltävä myös alueellista koheesiota, jotta unionin suurimmat aluekehityserot voitaisiin ottaa paremmin huomioon?
 4. Millä tavoin koheesiopolitiikassa voidaan painottaa toimenpiteitä, joista yhteisö saa huomattavaa lisäarvoa?
 5. Mitkä ovat unionin tasapainoisen ja kestävän aluekehityksen painopistealueet?
 6. Millä tavoin taloudellista lähentymistä olisi kannustettava Euroopan unionin kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla?
 7. Millaisia tukitoimia olisi toteuttava muilla alueilla?
 8. Mitä menetelmiä olisi käytettävä määritettäessä varojen jakautumista jäsenvaltioiden ja alueiden kesken?
 9. Mitä periaatteita yhteisön tukitoimien toteuttamisessa olisi noudattava?
 10. Millä tavoin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion kasvaviin tarpeisiin olisi vastattava?
Viimeisin päivitys 20.04.2004

Katso myös

Lisätietoja toisesta koheesiokertomuksesta:

 • kertomus kokonaisuudessaan Euroopan komission Inforegio-sivustossa
 • ensimmäinen väliraportti (ES, DE, EN, FR, IT) taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta (tammikuu 2002) ja vastaava SCAD+ -tiivistelmä (castellanodeutschenglishfrançais)
 • yhteenveto Koheesiofoorumissa (DE) (EN) (ES) (FR) (IT) käydyistä keskusteluista
 • SCAD+ -tiivistelmä taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tilanteesta ja kehityksestä (castellanodeutschenglishfrançais) kaudella 1995-1999
 • SCAD+ -tiivistelmä taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta ja tulevaisuudennäkymät (castellanodeutschenglishfrançais) talouden globaalistumisesta johtuvien suurten muutosten ja laajentumisen asettamien haasteiden edessä.
 • SCAD+ -tiivistelmä taloudellisen ja sosiaalisen koheesion ensimmäisestä väliraportista (castellanodeutschenglishfrançais) (tammikuu 2002)
 • SCAD+ -tiivistelmä taloudellisen ja sosiaalisen koheesion toisesta väliraportista (castellanodeutschenglishfrançais) (tammikuu 2003)
 • SCAD+ -tiivistelmät taloudellisen ja sosiaalisen koheesion kolmannesta kertomuksesta: Euroopan unionin sosiaalis-taloudellinen tilanne ja EU:n sekä kansallisten politiikkojen vaikutukset sekä ehdotuksia aluepolitiikaksi vuoden 2006 jälkeen.
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun