RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


10 spørgsmål til debatten

Arkiv

I den anden rapport om den økonomiske og sociale samhørighed, som blev offentliggjort ved udgangen af januar 2001, gør Europa-Kommissionen:

 • status (castellanodeutschenglishfrançais) over den økonomiske og sociale samhørighed i EU's femten medlemsstater i perioden 1995-1996 og
 • forelægger en opgørelse og perspektiverne (castellanodeutschenglishfrançais) for fremtidens samhørighedspolitik i forbindelse med de omfattende ændringer, der sker som følge af den økonomiske globalisering og udfordringerne i kølvandet på udvidelsen.

For at få gang i debatten om EU's fremtidige regionalpolitik rejser Kommissionen også 10 grundlæggende spørgsmål. Den opfordrer alle involverede parter (medlemsstater, territoriale samfund, lokale aktører, eksperter og europæiske organisationer) til at tage debatten op og til at deltage i særlige seminarer om spørgsmålet i løbet af første halvår 2002. Der er tale om følgende 10 spørgsmål:

 1. Hvilken rolle vil samhørighedspolitikken spille i en udvidet EU med næsten 30 medlemsstater som led i en hurtig økonomisk og social forandringsproces? Hvorledes kan den økonomiske konvergens fremmes og den europæiske samfundsmodel bevares?
 2. Hvad bør der gøres for at gøre fællesskabspolitikkerne mere sammenhængende? Hvorledes kan de øvrige fællesskabspolitikkers bidrage til at samhørigheden forbedres?
 3. Hvorledes skal samhørighedspolitikken ændres forud for en udvidelse af EU, der er mere omfattende end nogensinde før? Bør samhørighedspolitikken også beskæftige sig med den territoriale samhørighed for at tage bedre hensyn til de store geografiske uligheder i EU?
 4. Hvorledes kan samhørighedspolitikken fokuseres på foranstaltninger, der har en høj merværdi for Fællesskabet?
 5. Hvorledes skal indsatsen prioriteres for at opnå en balanceret og bæredygtig territorial udvikling inden for et udvidet EU?
 6. Hvordan skal den økonomiske konvergens fremmes for EU's tilbagestående regioner?
 7. Hvilken type fællesskabsintervention er nødvendig for de øvrige regioner?
 8. Hvilke metoder skal bruges for at bestemme fordelingen af midler mellem medlemsstater og mellem regioner?
 9. Hvilke principper bør styre gennemførelsen af Fællesskabets interventioner?
 10. Hvad skal der gøres for at opfylde de øgede behov for en økonomisk, social og territorial tilgang til samhørighed?
Seneste ajourføring: 20.04.2004

Se endvidere

For nærmere oplysninger om den anden samhørighedsrapport henvises til:

 • hele rapporten, som kan findes på Europa-Kommissionens websted INFOREGIO
 • den første delrapport om den økonomiske og sociale samhørighed (januar 2002) og det korresponderende SCAD+ (castellanodeutschenglishfrançais)-dokument
 • referatet af drøftelserne under Samhørighedsforummet (DE) (EN) (ES) (FR) (IT)
 • SCAD+-dokumentet om den økonomiske og sociale samhørighed: situation og tendenser (castellanodeutschenglishfrançais) i perioden 1995-1999
 • SCAD+-dokumentet om status og perspektiverne (castellanodeutschenglishfrançais) for samhørighedspolitikken på baggrund af udfordringerne i forbindelse med globaliseringen og udvidelsen.
 • SCAD+dokumentet om den første situationsrapport (castellanodeutschenglishfrançais) om økonomisk og social samhørighed (januar 2002)
 • SCAD+dokumentet om den anden rapport (castellanodeutschenglishfrançais) om den økonomiske og sociale samhørighed
 • SCAD+dokumenterne om den tredje situationsrapport om økonomisk og social samhørighed: den samfundsøkonomiske situation i EU og effekten af EU-politikkerne og de nationale politikker, forslag til regionalpolitikken efter 2006.
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top