RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regionalpolitik

Regionalpolitik

Europeiska unionens regionalpolitik syftar till att minska de strukturella klyftorna mellan unionens regioner och främja en balanserad utveckling av gemenskapens territorium samt lika möjligheter för alla. Denna politik grundar sig på solidaritet och ekonomisk och social sammanhållning och tar sig konkreta uttryck i de olika finansiella bidragssystem, särskilt strukturfonderna och sammanhållningsfonden. För åren 2007-2013 utgör regionalpolitiken med ett belopp på 348 miljarder euro den näst största posten i EU:s budget. Genom Europeiska enhetsakten 1986 infördes ekonomisk och social sammanhållning som officiellt mål. I Maastrichtfördraget (1992) skrevs denna politik in i EG-fördraget (artiklarna 158-162).

Se även

  • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Regionalpolitik.
  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (EN).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början