RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regionálna politika

Regionálna politika

Regionálna politika Európskej únie má za cieľ znižovať štrukturálne nerovnosti medzi regiónmi EÚ, napomáhať vyvážený rozvoj v celej EÚ a podporovať skutočne rovnaké príležitosti pre všetkých. Na základe konceptov solidarity a hospodárskej a sociálnej súdržnosti to dosahuje aj v praxi prostredníctvom rozmanitých finančných operácií, najmä prostredníctvom štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Regionálna politika Európskej únie je so sumou vo výške 348 miliárd EUR druhou najväčšou rozpočtovou položkou EÚ na obdobie rokov 2007 – 2013. Cieľ hospodárskej a sociálnej súdržnosti bol zavedený v roku 1986 prijatím Jednotného európskeho aktu. Táto politika bola nakoniec prostredníctvom Maastrichtskej zmluvy (1992) začlenená do samotnej Zmluvy o ES (články 158 až 162).

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok