RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Polityka regionalna

Polityka regionalna

Polityka regionalna Unii Europejskiej ma na celu ograniczenie dysproporcji strukturalnych pomiędzy regionami UE, pobudzanie zrównoważonego rozwoju w całej UE oraz promowanie równych szans dla wszystkich. W oparciu o idee solidarności oraz spójności gospodarczej i społecznej Unia realizuje te cele w praktyce poprzez różne operacje finansowe, głównie za pośrednictwem funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. W okresie 2007–2013 polityka regionalna Unii Europejskiej stanowi drugi pod względem wielkości instrument UE z budżetem rzędu 348 mld euro. Cel spójności gospodarczej i społecznej został wprowadzony w 1986 r. wraz z przyjęciem Jednolitego aktu europejskiego. Politykę tę ostatecznie włączono do Traktatu WE (art. 158–162) traktatem z Maastricht (1992 r.).

Zobacz także

  • Informacje ogólne na temat Unii Europejskiej: Polityka regionalna
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony