RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regionaal beleid

Regionaal beleid

Het regionaal beleid van de Europese Unie is erop gericht de structurele verschillen tussen de regio's van de Unie te verkleinen, op het grondgebied van de Gemeenschap een evenwichtige ontwikkeling tot stand te brengen en een daadwerkelijke gelijkheid van kansen voor iedereen te bevorderen. Het is gebaseerd op solidariteit en economische en sociale samenhang en krijgt concreet gestalte via diverse financiële steunmaatregelen van met name de structuurfondsen en het Cohesiefonds. Voor de periode 2007-2013 is het regionaal beleid met 348 miljard euro de op één na belangrijkste begrotingspost van de Europese Unie. In 1986 is bij de Europese Akte de doelstelling van de economische en sociale samenhang ingevoerd. Het regionaal beleid is door het Verdrag van Maastricht (1992) ten slotte geïnstitutionaliseerd in het EG-Verdrag (artikelen 158 tot en met 162).

Zie ook

  • Overzicht van de activiteiten van de Europese Unie: Regionaal beleid.
  • Aanvullende informatie op de website van Directoraat Generaal Regionaal beleid van de Europese Commissie (EN).
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven