RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reģionālā politika

Reģionālā politika

Eiropas Savienības reģionālās politikas mērķis ir samazināt strukturālās atšķirības starp ES reģioniem, sekmēt līdzsvarotu attīstību visā ES un nodrošināt patiešām vienlīdzīgas iespējas visiem. Balstoties uz solidaritātes un ekonomiskās un sociālās kohēzijas principiem, praksē to panāk, izmantojot dažādas finansēšanas operācijas, galvenokārt ar struktūrfondu un Kohēzijas fonda starpniecību. Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam Eiropas Savienības reģionālajai politikai ES budžetā iedalīti 348 miljardi eiro — tā ir otra lielākā budžeta pozīcija. Ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķis tika ieviests 1986. gadā līdz ar Vienotā Eiropas akta pieņemšanu. Pieņemot Māstrihtas līgumu (1992. g.), šī politika tika iestrādāta arī pašā EK līgumā (158.–162. pants).

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums