RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beartas réigiúnach

Beartas réigiúnach

Féachann beartas réigiúnach an Aontais Eorpaigh le difríochtaí struchtúracha idir réigiúin an AE a laghdú, forbairt chothromaithe a chothú ar fud an AE agus fíor-chomhdheiseanna a chur ar aghaidh do chách. Is ar choincheapa na dlúthpháirtíochta agus an chomhtháthaithe eacnamaíocha agus shóisialta atá sí bunaithe agus baintear na spriocanna sin amach trí bhíthin oibríochtaí éagsúla airgeadais, go háirithe trí na Cistí Struchtúracha agus tríd an Chiste Comhtháthaithe. I gcás na tréimhse 2007-2013, is é beartas réigiúnach an Aontais Eorpaigh an dara mír bhuiséid is mó ag an AE, le leithdháileadh de EUR 348 000 milliún. Tugadh isteach cuspóir an chomhtháthaithe eacnamaíoch agus shóisialta sa bhliain 1986 nuair a glacadh an Ionstraim Eorpach Aonair. Ar deireadh rinneadh cuid de Chonradh an AE féin (Airteagail 158 go 162) den bheartas i gConradh Maastricht (1992).

Féach leis

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh