RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Aluepolitiikka

Aluepolitiikka

Euroopan unionin aluepolitiikalla pyritään kaventamaan unionin alueiden välisiä rakenteellisia eroja, tukemaan yhteisön alueen tasapainoista kehitystä sekä edistämään yksilöiden yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista. Aluepolitiikka pohjautuu solidaarisuuden sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatteisiin, ja sitä toteutetaan erilaisin rahoitustoimin etenkin rakennerahastojen ja koheesiorahaston puitteissa. Vuosina 2007-2013 aluepolitiikka on Euroopan unionin talousarvion toiseksi suurin budjettikohta, johon on osoitettu 348 miljardia euroa. Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus asetettiin tavoitteiksi Euroopan yhtenäisasiakirjassa vuonna 1986, ja kyseinen politiikka lisättiin EY:n perustamissopimukseen (158° a 162° artikla) vuonna 1992 tehdyllä Maastrichtin sopimuksella.

Katso myös

  • Yleiskatsaus Euroopan unionin toimintaan: Aluepolitiikka.
  • Lisätietoa saa Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston verkkosivuilta (EN).
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun