RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regionaalpoliitika

Regionaalpoliitika

Euroopa Liidu regionaalpoliitika sihiks on vähendada ELi piirkondade vahelisi struktuurilisi erinevusi, toetada kogu ELi tasakaalustatud arengut ja edendada kõigile tõepoolest võrdsete võimaluste tagamist. Solidaarsuse ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse põhimõtetele tugineva regionaalpoliitika raames püütakse seda reaalselt saavutada mitmesuguste rahastamisvahendite kaudu, peamiselt struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kaudu. Ajavahemikul 2007–2013 on Euroopa Liidu regionaalpoliitika ELi suuruselt teine eelarvepunkt, millega seotud eraldiste kogusumma on 348 miljardit eurot. Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärk seati 1986. aastal, kui võeti vastu ühtne Euroopa akt. Maastrichti lepinguga (1992) kaasati regionaalpoliitika lõpuks otse EÜ asutamislepingusse (artiklid 158–162).

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles