RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regionální politika

Regionální politika

Regionální politika Evropské unie usiluje o snížení strukturální nerovnosti mezi regiony EU, podporu vyváženého rozvoje v celé EU a prosazování skutečně rovných příležitostí pro všechny. EU vychází z koncepce solidarity a ekonomické a sociální soudržnosti a daných cílů dosahuje v praxi prostřednictvím různých finančních operací, především prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Pro období let 2007–2013 je regionální politika Evropské unie druhou největší položkou rozpočtu, přičemž přidělené prostředky činí 348 miliard EUR. Cíl hospodářské a sociální soudržnosti byl představen v roce 1986, když byl přijat Jednotný evropský akt. Tato politika byla nakonec s přijetím Maastrichtské smlouvy (1992) začleněna do samotné Smlouvy o ES (články 158 až 162).

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky