RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Регионална политика

Регионална политика

Регионалната политика на Европейския съюз цели да намали структурните диспропорции между регионите в ЕС, да ускори балансираното развитие в целия ЕС и да насърчи реалните равни възможности за всички. Базирана на концепциите за солидарност и икономическо и социално сближаване, тя го постига практически чрез разнообразни финансови операции, главно чрез структурните фондове и Кохезионния фонд. За периода 2007 - 2013 г. регионалната политика на Европейския съюз е второто по големина бюджетно перо на ЕС, с разпределение от 348 млрд. евро. Целта за икономическо и социално сближаване бе въведена през 1986 г. с приемането на Единния европейски акт. Политиката бе окончателно обединена със самия Договор за ЕО (членове 158-162) с Договора от Маастрихт (1992 г.).

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата