RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hälsorisker

Folkhälsa

Syftet med EU:s åtgärder är att förebygga och bekämpa hoten mot de europeiska medborgarnas hälsa. Åtgärder vidtas inom olika områden för att skydda och övervaka folkhälsan. Såväl HIV som infektionssjukdomar ökar. Kontroll, förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar och pandemier utgör således prioriterade mål. En hög kvalitets- och säkerhetsnivå utgör ett annat mål mot bakgrund av den omfattande terapeutiska användningen av blod och blodkomponenter samt celler, vävnader och mänskliga organ.
EU ser också till att medborgarna skyddas mot risker förenade med vissa medicinska behandlingar.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början