RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Заплахи за здравето

Обществено здраве

Действието на Европейския съюз цели да предотврати и да се бори с рисковете, засягащи здравето на европейските граждани. То включва предпазни мерки за различните области на здравно осигуряване и наблюдение. Подобно на НІV, инфекциозните заболявания се увеличават. Следователно контролът, превенцията и наблюдението върху заразните болести и пандемиите са сред приоритетните цели. Като се има предвид степента, до която кръвта, кръвните компоненти, както и човешките клетки, тъкани и органи се използват за медицински цели; другата цел е да се повиши качеството им и нивото на осигуряване.
Съюзът също обезпечава защитата на гражданите от опасностите, свързани с определени медицински лечения.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата