RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Verejné zdravie

Verejné zdravie

Jedným z hlavných záujmov občanov Európskej únie je zachovať si dobré zdravie. Európska únia (EÚ) sa preto snaží dosiahnuť prostredníctvom všetkých európskych politík a aktivít vyššiu úroveň ochrany zdravia v súlade s článkom 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Politika EÚ sa vo vzťahu k otázkam zdravia zameriava najmä na skvalitnenie verejného zdravia, predchádzanie chorobám a ohrozeniu zdravia (vrátane chorôb, ktoré sa týkajú životného štýlu obyvateľov Európy) a podporu výskumu zameraného na boj proti najdôležitejším zdravotným problémom. Činnosť Spoločenstva dopĺňa politiky jednotlivých štátov a Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti zdravia.
Definícia vnútroštátnej zdravotnej politiky však zostáva vo výlučnej právomoci členských štátov. Činnosť EÚ sa nemá zaoberať definíciou zdravotnej politiky ani organizáciou a podporou zdravotných služieb a lekárskej starostlivosti.
Európska zdravotná politika preto zahŕňa rozvoj kompetencie, o ktorú sa delí spolu s členskými štátmi, a dopĺňa politiky jednotlivých krajín. EÚ a členské štáty môžu súčasne spolupracovať s tretími krajinami a kompetentnými medzinárodnými organizáciami.

Pozrite tiež:

  • Ďalšie informácie: webová lokalita Verejné zdravie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok