RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sănătate publică

Sănătate publică

O stare bună de sănătate este una dintre principalele preocupări ale cetăţenilor europeni. De aceea, Uniunea Europeană (UE) se străduieşte să atingă un nivel înalt de protecţie a sănătăţii prin toate politicile şi activităţile comunitare, în conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Politica UE în domeniul sănătăţii vizează, în special, să îmbunătăţească sănătatea publică, să prevină bolile şi ameninţările la adresa sănătăţii (inclusiv cele legate de stilul de viaţă al cetăţenilor europeni), precum şi să combată epidemiile prin promovarea cercetării. Acţiunile comunitare vin în completarea politicilor naţionale, iar Uniunea încurajează cooperarea între statele membre în domeniul sănătăţii.
Totuşi, definirea politicilor naţionale în domeniul sănătății rămâne de competenţa exclusivă a statelor membre. Prin urmare, acţiunile UE nu includ definirea politicilor în domeniul sănătăţii şi nici organizarea sau furnizarea de servicii de sănătate şi îngrijire medicală.
Astfel, politica europeană în domeniul sănătății constă în dezvoltarea unei competenţe comune cu statele membre şi completarea politicilor naţionale. De asemenea, UE şi statele membre pot coopera cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale competente pentru o mai bună protecţie a sănătăţii publice.

Consultaţi şi

  • Pentru mai multe informaţii, a se consulta site-ul Sănătate publică al Direcţiei Generale Sănătate şi Consumatori din cadrul Comisiei Europene
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii