RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Dobry stan zdrowia to jedna z głównych trosk obywateli europejskich. Unia Europejska (UE) dąży zatem do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony zdrowotnej w ramach wszystkich europejskich polityk i działań zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W szczególności polityka UE w zakresie zdrowia ma na celu poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom oraz zagrożeniom zdrowotnym (w tym związanym ze stylem życia obywateli europejskich), a także zwalczanie poważnych plag zdrowotnych poprzez promowanie badań. Działania Wspólnoty uzupełniają polityki krajowe, a Unia zachęca do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie zdrowia.
Jednakże definiowanie krajowych polityk zdrowotnych pozostaje wyłączną kompetencją państw członkowskich. W konsekwencji działania UE nie powinny obejmować określania polityk zdrowotnych, ani też organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej.
Europejska polityka zdrowotna obejmuje zatem rozwój wspólnych kompetencji z państwami członkowskimi oraz uzupełnianie polityk krajowych. UE i państwa członkowskie mogą również podejmować współpracę z państwami trzecimi oraz kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi.

Zobacz także

  • Więcej informacji: strona internetowa o tematyce zdrowia publicznego należąca do Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony