RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Volksgezondheid

Volksgezondheid

Leven in goede gezondheid is een van de belangrijkste bekommernissen van de Europese burgers. Daarom tracht de Europese Unie (EU) een hoge mate van bescherming van de gezondheid te bereiken in al haar gezamenlijke beleidsvormen en activiteiten, overeenkomstig artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het communautaire gezondheidsbeleid is er met name op gericht de volksgezondheid te verbeteren, ziekten en gevaren voor de gezondheid te voorkomen, waaronder ook de gevaren die samenhangen met de levenswijze van de Europeanen, en gevaren voor de gezondheid te bestrijden door onderzoek te bevorderen. De communautaire maatregelen vormen een aanvulling op het nationale beleid en de Unie moedigt samenwerking tussen de lidstaten op gezondheidsgebied aan.
Het vaststellen van het nationale volksgezondheidsbeleid blijft evenwel een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. De EU mag in het kader van haar maatregelen dan ook geen volksgezondheidsbeleid uitstippelen noch gezondheidsdiensten en medische zorgen organiseren of aanbieden.
Het Europese gezondheidsbeleid bestaat er dus in een gedeelde bevoegdheid met de lidstaten te ontwikkelen en het nationale beleid aan te vullen. De EU en de lidstaten kunnen bovendien ook samenwerken met derde landen en bevoegde internationale organisaties.

Zie ook

  • Aanvullende informatie op de website van Directoraat Generaal Gezondheid en consumentenbescherming van de Europese Commissie.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven