RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Saħħa pubblika

Saħħa pubblika

Li persuna tkun b'saħħitha hi waħda mill-preokkupazzjonijiet ewlenin taċ-ċittadini Ewropej. Għalhekk l-Unjoni Ewropea (UE) qed tistinka biex tilħaq livell ogħla ta' protezzjoni tas-saħħa permezz tal-politika u l-attivitajiet kollha Ewropej, skont l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). B'mod partikolari, il-politika tal-UE dwar temi relatati mas-saħħa għandha l-għan li ttejjeb is-saħħa pubblika, tipprevjeni l-mard u t-theddid għas-saħħa (inklużi dawk relatati mal-istili ta' ħajja taċ-ċittadini Ewropej), u jikkumbattu flaġelli kbar tas-saħħa billi tippromwovi r-riċerka. L-azzjoni komunitarja tikkumplimenta politika nazzjonali, u l-Unjoni tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam tas-saħħa.
Madankollu, id-definizzjoni ta' politika nazzjonali dwar is-saħħa tibqa' kompetenza esklużiva li tappartjenu lill-Istati Membri. Konsegwentement, l-azzjoni UE m'għandhiex tinkludi d-definizzjoni ta' politika dwar is-saħħa, u lanqas l-organizzazzjoni u l-forniment ta' servizzi tas-saħħa u kura medika.
Għalhekk, il-politika Ewropea dwar is-saħħa tikkonsisti fl-iżvilupp ta' kompetenza kondiviża mal-Istati Membri u tikkumplementa l-politika nazzjonali. L-UE u l-Istati Membri jistgħu wkoll jikkooperaw ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti.

Ara wkoll

  • Aktar informazzjoni: Saħħa Pubblika tad-Direttorat Ġenerali dwar is-Saħħa u Ħarsien tal-Konsumatur tal-Kummissjoni Ewropea
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna