RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība

Eiropas pilsoņiem laba veselība ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Tādēļ Eiropas Savienība (ES) cenšas panākt augstāku veselības aizsardzības līmeni, izmantojot visas Eiropas politikas nostādnes un aktivitātes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantu. Īpaši svarīgs mērķis ES veselības politikā ir uzlabot sabiedrības veselību, nepieļaut saslimšanas un veselības apdraudējumus (tostarp tos‏, kas saistīti ar Eiropas pilsoņu dzīvesveidu) un cīnīties pret īpaši izplatītām veselības problēmām, veicinot pētniecību. Kopienas paveiktais papildina valstu politikas, un Eiropas Savienība veicina dalībvalstu sadarbību veselības jomā.
Tomēr valsts veselības politiku nosaka tikai un vienīgi pašas dalībvalstis. Līdz ar to ES nevar regulēt veselības politikas nostādnes, kā arī veselības pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizāciju un nodrošināšanu.
Tādēļ Eiropas veselības politika tiek veidota, dalot kompetenci ar dalībvalstīm un papildinot valstu politikas. ES un dalībvalstis var arī sadarboties ar trešām valstīm un kompetentām starptautiskām organizācijām.

Skatīt arī

  • Plašāka informācija: Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta Sabiedrības veselības tīmekļa vietne
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums