RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikata

Europos gyventojams gera sveikata yra vienas svarbiausių dalykų. Todėl Europos Sąjunga (ES) siekia užtikrinti aukštesnį sveikatos apsaugos lygmenį, vykdydama Europos politiką ir veiklą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį. Europos Sąjungos sveikatos reikalų politika siekiama gerinti sveikatos apsaugą, užkirsti kelią ligoms ir grėsmėms sveikatai (įskaitant grėsmes, susijusias su piliečių gyvensena), ir, skatinant mokslinius tyrimus, kovoti su pagrindiniais pavojais sveikatai. Bendrijos veikla papildo nacionalinę politiką ir Europos Sąjunga skatina bendradarbiavimą tarp valstybių narių sveikatos srityje.
Tačiau šalių sveikatos apsaugos politikos nustatymas ir toliau lieka valstybių narių išskirtine kompetencija. Todėl Europos Sąjungos veiklai neturi būti priskiriamas sveikatos politikos nustatymas bei sveikatos apsaugos ir sveikatos priežiūros organizavimas ir teikimas.
Europos sveikatos politiką sudaro bendrų kompetencijų su valstybėmis narėmis vystymas ir valstybių narių politikos papildymas. ES ir valstybės narės taip pat gali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis.

Taip pat žr.

  • Daugiau informacijos: Visuomenės sveikata Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato interneto svetainė
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią